::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00072/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ(085-6639883) แข่งกีฬา ร.ร.สายปัญญารังสิต 16 กรกฎาคม 2561 เวลา:12:30 น.-16 กรกฎาคม 2561 เวลา:15:30 น. นายณัฐกูล แสนทวีสุข ไม่อนุมัติ
2 00024/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำนักศึกษาต้นแบบ โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ บ้านท่าด่าน Hin Tung, อำเภอ เมืองนครนายก Nakhon Nayok, Thailand 31 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-02 กันยายน 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 » ถัดไป