::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00846/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุเทพ แย้มพลอย(0863964525) พานักศึกษาไปศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ ณ บริษัท ซอฟต์สแควร์ จำกัด Soft Square Group หมู่บ้านเมืองเอก จ.ปทุมธานี 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:12:00 น.-21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:17:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ไม่อนุมัติ
2 00835/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุเทพ แย้มพลอย(0863964525) จัดนิทรรศการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซ.อารีย์ กรุงเทพฯ 11 กันยายน 2561 เวลา:08:30 น.-11 กันยายน 2561 เวลา:13:00 น. นางสาวรัตติกาล มีเกาะ ไม่อนุมัติ
3 00834/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน อส-5483  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายวีระ คงคล้าย(0904259735) จัดนิทรรศการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซ.อารีย์ กรงุเทพฯ 11 กันยายน 2561 เวลา:08:30 น.-11 กันยายน 2561 เวลา:13:00 น. นางสาวรัตติกาล มีเกาะ ไม่อนุมัติ
4 00809/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) กิจกรรมค่ายอาสา โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 15 กันยายน 2561 เวลา:06:00 น.-16 กันยายน 2561 เวลา:19:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ไม่อนุมัติ
5 00807/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0777  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายวีระ คงคล้าย(0904259735) กิจกรรมค่ายอาสา โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 14 กันยายน 2561 เวลา:06:00 น.-16 กันยายน 2561 เวลา:19:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ไม่อนุมัติ
6 00802/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) รับส่งนักกีฬา สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) หมู่ 1 Nong Prue, Bang Phli, Samut Prakan, Thailand 30 กันยายน 2561 เวลา:07:00 น.-08 ตุลาคม 2561 เวลา:22:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ไม่อนุมัติ
7 00769/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0777  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายวีระ คงคล้าย(0904259735) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสา บ้านคลองอาลาง ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:00 น.-17 พฤศจิกายน 2561 เวลา:20:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม ไม่อนุมัติ
8 00753/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) เพื่อใช้ในการรับ-ส่งนักศึกษาในการปฏิบัติโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสู่งานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระเบียงไพร แวลลีย์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 26 ตุลาคม 2561 เวลา:07:00 น.-28 ตุลาคม 2561 เวลา:12:00 น. นางสาวเปรมฤดี ทองลา ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป »