::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00281/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี Thailand 03 สิงหาคม 2561 เวลา:06:00 น.-03 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ อนุมัติ
2 00280/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) ไปศึกษาดูงาน ท่าน้ำปากเกร็ด Pak Kret, Pak Kret District, Nonthaburi, Thailand 02 สิงหาคม 2561 เวลา:08:00 น.-02 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์ อนุมัติ
3 00277/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) จัดโครงการบริการวิชาการ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) Huai Khamin, Nong Khae District, Saraburi, Thailand 05 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-05 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวชญานิศ ศรีบุญสม อนุมัติ
4 00268/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4669  ปทุมธานี ) มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว นายอนุชาติ อินสุ่ม(061-4987213) ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และคณะอนุกรรมกรฝึกอบรม พิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 รัฐสภา Dusit, Bangkok, Thailand 25 กรกฎาคม 2561 เวลา:09:00 น.-26 กรกฎาคม 2561 เวลา:21:00 น. นางสาวปวัสนันท์ ธงทองทิพย์ อนุมัติ
5 00267/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี Thailand 04 มกราคม 2562 เวลา:06:00 น.-04 มกราคม 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ อนุมัติ
6 00266/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี Thailand 26 ธันวาคม 2561 เวลา:06:00 น.-26 ธันวาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ อนุมัติ
7 00265/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี Thailand 19 ธันวาคม 2561 เวลา:06:00 น.-19 ธันวาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ อนุมัติ
8 00264/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี Thailand 13 ธันวาคม 2561 เวลา:06:00 น.-13 ธันวาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 ... 1055 1062 ถัดไป »