::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00978/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ส่งโครงร่างงานวิจัยเพื่อทุนปี 63 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) Phahonyothin Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 24 กันยายน 2561 เวลา:13:00 น.-24 กันยายน 2561 เวลา:16:00 น. นางสาวกัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถ อนุมัติ
2 00975/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) จ่ายค่าโทรศัพท์กสท ทีโอที กสท โทรคมนาคม near ม.ธรรมศาสตร์ Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 24 กันยายน 2561 เวลา:10:17 น.-24 กันยายน 2561 เวลา:14:16 น. นางสาวพิมพ์พร วิวัฒน์พัฒนะ อนุมัติ
3 00971/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเดชา โนนทะเสน(0623414488) รับอาจารย์ที่ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วกลับจังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 28 กันยายน 2561 เวลา:13:00 น.-28 กันยายน 2561 เวลา:20:00 น. นางสาวพัทธนันท์ มาเจริญมหัทธโน อนุมัติ
4 00970/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ซื้อวัสดุสำนักงาน โลตัสนวนคร Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 24 กันยายน 2561 เวลา:10:00 น.-24 กันยายน 2561 เวลา:14:00 น. นางจุฑามาศ วงศ์แสวง อนุมัติ
5 00968/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) ซื้อหนังสือโครงการจัดซื้อตำรากฎหมาย เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ Bang Ramat, Taling Chan, Bangkok, Thailand 25 กันยายน 2561 เวลา:09:30 น.-25 กันยายน 2561 เวลา:15:00 น. นางสาวนิภาพรรณ วิโรจน์รัตนกุล อนุมัติ
6 00967/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกันยายน 2561 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบล บางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 27 กันยายน 2561 เวลา:08:30 น.-27 กันยายน 2561 เวลา:14:00 น. นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์ อนุมัติ
7 00966/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ศึกษาดูงานและนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Thanon Ngamwongwan, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 26 กันยายน 2561 เวลา:07:00 น.-26 กันยายน 2561 เวลา:16:30 น. นายคมกฤษณ์ แสงเงิน อนุมัติ
8 00963/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ศึกษาดูงานและนิเทศนักศึกษา เขาไม้แก้วฟาร์ม จังหวัดปราจีนบุรี 09 ตุลาคม 2561 เวลา:08:00 น.-09 ตุลาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางศรีน้อย ชุ่มคำ อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 ... 1067 1115 ถัดไป »