::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00182/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี Thailand 14 สิงหาคม 2561 เวลา:06:00 น.-14 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ อนุมัติ
2 00181/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เข้าร่วมกิจกรรมของกองพัฒนาฯ อยุธยา Pratuchai, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 12 สิงหาคม 2561 เวลา:04:00 น.-12 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นายก้องไพร หล้าสมบูรณ์ อนุมัติ
3 00180/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี Thailand 09 สิงหาคม 2561 เวลา:06:00 น.-09 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นายก้องไพร หล้าสมบูรณ์ อนุมัติ
4 00179/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ไปประชุมสัมมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว Tha Kasem, Mueang Sa Kaeo District, Sa Kaeo, Thailand 08 สิงหาคม 2561 เวลา:06:30 น.-08 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นายก้องไพร หล้าสมบูรณ์ อนุมัติ
5 00178/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) บริการหน่วยงานส่วนกลาง ปทุมธานี Thailand 02 สิงหาคม 2561 เวลา:06:00 น.-02 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นายก้องไพร หล้าสมบูรณ์ อนุมัติ
6 00171/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายพยุง ขลังธรรมเนียม(0867592140) ไปประชุมสัมมนา นครนายก Thailand 31 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-02 กันยายน 2561 เวลา:16:30 น. นายก้องไพร หล้าสมบูรณ์ อนุมัติ
7 00167/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายพยุง ขลังธรรมเนียม(0867592140) ส่งสนามบินสุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิ Phahonyothin Road, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok, Thailand 02 สิงหาคม 2561 เวลา:06:00 น.-06 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นายก้องไพร หล้าสมบูรณ์ อนุมัติ
8 00166/2018 รถกระบะIsuzu (ทะเบียน ก-7687  ปทุมธานี ) มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว นายอนุชาติ อินสุ่ม(061-4987213) ร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา วัดท่าเกษม ตำบล ท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว ประเทศไทย 26 กรกฎาคม 2561 เวลา:12:00 น.-26 กรกฎาคม 2561 เวลา:17:30 น. นายวีระพล สุทินเผือก อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 ถัดไป »