::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01433/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) รับ และส่ง ประธานกรรมการส่งเสริม ประชุมเพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว Phahonyothin Road, Chatuchak, Bangkok, Thailand 12 ธันวาคม 2561 เวลา:10:45 น.-12 ธันวาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวเพียงใจ เสือเอก ยกเลิก
2 01428/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน บ้านป่างิ้ว ตำบลป่างิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา:08:00 น.-18 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 01426/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน บ้านป่างิ้ว ตำบลป่างิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา:08:00 น.-18 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 01407/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) ซื้อของในโครงการ ลําลูกกา 5 Khu Khot, Lam Luk Ka District, Pathum Thani, Thailand 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา:10:00 น.-05 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:00 น. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 01405/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) เพื่อเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนในการประชาสัมพันธ์คณะ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" Phai Cham Sin, Wiset Chai Chan District, Ang Thong, Thailand 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา:07:30 น.-07 พฤศจิกายน 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวนริศรา จริยะพันธุ์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 01404/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) เพื่อเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) Nong Khae, Nong Khae District, Saraburi, Thailand 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา:09:00 น.-02 พฤศจิกายน 2561 เวลา:15:00 น. นางสาวนริศรา จริยะพันธุ์ ยกเลิก
7 01403/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) เพื่อศึกษาดูงานด้านโภชนาการ ครัวการบินไทย Nong Prue, Bang Phli, Samut Prakan, Thailand 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:00 น.-13 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:00 น. นางสาวทวีพร พันธ์สวัสดิ์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 01401/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ () รับและส่งนักเรียนโรงเรียนบางปะอินเพื่อร่วมกิจกรรม Open House ของคณะ โรงเรียนบางปะอิน 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:08:00 น.-21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:15:00 น. นางสาวนริศรา จริยะพันธุ์ ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... 521 596 ถัดไป »