::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00473/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) งานเกษียณอายุราชการ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา Thailand 07 กันยายน 2561 เวลา:09:00 น.-07 กันยายน 2561 เวลา:17:00 น. นางจุฑามาศ วงศ์แสวง เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 00468/2018 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () ซื้อวัสดุ เพื่อปรับปรุงห้องเรียน เซียร์ รังสิต Phahonyothin Road, Khu Khot, Lam Luk Ka District, Pathum Thani, Thailand 14 สิงหาคม 2561 เวลา:10:30 น.-14 สิงหาคม 2561 เวลา:13:00 น. นายสาธิต บัวทอง ยกเลิก
3 00466/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) ร่วมสัมมนาวิชาการ Digital Social Innovation 2018 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ถนน แจ้งวัฒนะ Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok, Thailand 30 สิงหาคม 2561 เวลา:08:00 น.-30 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 00465/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เพื่อบริการวิชาการและประชาสัมพันธุ์หลักสูตร โรงเรียแก่งคอย สระบุรี 29 สิงหาคม 2561 เวลา:08:00 น.-29 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นายกิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ ยกเลิก
5 00464/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () เพื่อบริการวิชาการและประชาสัมพันธุ์หลักสูตร โรงเรียน near ตำบล แก่งคอย Kaeng Khoi District, สระบุรี Thailand 29 สิงหาคม 2561 เวลา:08:00 น.-29 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นายกิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ ยกเลิก
6 00463/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เข้าร่วมงานสัมมนา Digital Social Innovation โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 30 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-30 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวสุรินทร์ อุ่นแสน ยกเลิก
7 00462/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0777  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () รับครู บุคลากร จากโรงเรียนสามโคก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนสามโคก ตำบล บ้านงิ้ว อำเภอ สามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 29 ตุลาคม 2561 เวลา:07:00 น.-30 ตุลาคม 2561 เวลา:15:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ยกเลิก
8 00461/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () รับครู บุคลากร จากโรงเรียนสามโคก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนสามโคก ตำบล บ้านงิ้ว อำเภอ สามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 29 ตุลาคม 2561 เวลา:07:00 น.-30 ตุลาคม 2561 เวลา:15:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... 521 545 ถัดไป »