::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00460/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () รับครู บุคลากร จากโรงเรียนวัดป่างิ้ว เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนสามโคก ตำบล บ้านงิ้ว อำเภอ สามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 25 ตุลาคม 2561 เวลา:07:00 น.-26 ตุลาคม 2561 เวลา:15:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ยกเลิก
2 00459/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0777  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () รับครู บุคลากร จากโรงเรียนวัดป่างิ้ว เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนสามโคก ตำบล บ้านงิ้ว อำเภอ สามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 25 ตุลาคม 2561 เวลา:07:00 น.-26 ตุลาคม 2561 เวลา:15:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ยกเลิก
3 00458/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) ค่าวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา Bang Yai-Bang Khu Lat Rd, Bang Yai, Bang Yai District, Nonthaburi, Thailand 15 สิงหาคม 2561 เวลา:07:30 น.-15 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 00457/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) รถเข้าซ่อมอู่บีทีพลัส คลองสาม คลองสาม ตำบล คลองสาม อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 07 สิงหาคม 2561 เวลา:11:00 น.-07 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 00456/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) ไปอู่บีทีพลัส คลอง 3 คลองสาม ตำบล คลองสาม อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 07 สิงหาคม 2561 เวลา:11:00 น.-07 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 00452/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ศึกษาดูงานและส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฟาร์มสุกรเขาไม้แก้ว จังหวัดปราจีนบุรี 14 สิงหาคม 2561 เวลา:08:00 น.-14 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางศรีน้อย ชุ่มคำ เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 00450/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนน อู่ทองนอก แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 09 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-10 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นายเกรียงไกร แก้วหลอย ยกเลิก
8 00448/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม () ร่วมสัมมนาวิชาการ Digital Social Innovation 2018 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 30 สิงหาคม 2561 เวลา:08:00 น.-30 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... 522 545 ถัดไป »