::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01399/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () รับและส่งนักเรียนโรงเรียนบางปะอินเพื่อร่วมกิจกรรม Open House ของคณะ โรงเรียนบางปะอิน 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:07:00 น.-21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:00 น. นางสาวนริศรา จริยะพันธุ์ ยกเลิก
2 01397/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) เพื่อปรึกษาโครงการบ่มเพาะคุณธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ตำบล ท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว ประเทศไทย 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:00 น.-26 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:30 น. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน ยกเลิก
3 01396/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) ประชุมกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทราวดีศรีสาธิตเกมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม Malaiman Road, Wang Taku, Mueang Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom, Thailand 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา:07:00 น.-09 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 01393/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () เพื่อจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานตามรายวิชาให้กับนักศึกษา 19 หมู่ 19 ถนน แสงชูโต ตำบล ท่าผา อำเภอ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา:07:00 น.-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวภัศรา วงค์สุดี ยกเลิก
5 01391/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () เพื่อจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานตามรายวิชาให้กับนักศึกษา 19 หมู่ 19 ถนน แสงชูโต ตำบล ท่าผา อำเภอ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา:07:00 น.-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวภัศรา วงค์สุดี ยกเลิก
6 01390/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) บริการวิชาการโครงการ Music Workshop วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง 31 ตุลาคม 2561 เวลา:08:30 น.-31 ตุลาคม 2561 เวลา:17:00 น. นายกิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 01389/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ประชุม สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวชั่น กทม. 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา:08:00 น.-09 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ยกเลิก
8 01388/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) ซื้อของในโครงการ รังสิต ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย 30 ตุลาคม 2561 เวลา:10:30 น.-30 ตุลาคม 2561 เวลา:15:00 น. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... 522 596 ถัดไป »