::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01387/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () รับพันธุ์ปอเทือง สำนักงานพัฒนาที่ดิน Lam Phak Kut, Thanyaburi District, จ.ปทุมธานี Thailand 30 ตุลาคม 2561 เวลา:09:00 น.-30 ตุลาคม 2561 เวลา:13:00 น. น.ส.เพ็ญศิริ ไพจิตร ยกเลิก
2 01384/2018 รถกระบะIsuzu (ทะเบียน ก-7687  ปทุมธานี ) มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว () ไปรับไก่ไข่ อ.วังสมบูรณ์ 29 ตุลาคม 2561 เวลา:16:00 น.-29 ตุลาคม 2561 เวลา:20:00 น. นางสาวปวัสนันท์ ธงทองทิพย์ ยกเลิก
3 01373/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) ศึกษาชุมชน บ้านคลองอารางหมู่ที่ 16 ต.บ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา:07:00 น.-11 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวศิริขวัญ บุญธรรม เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 01372/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) โครงการ “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” โรงเรียน near วัดป่างิ้ว Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา:13:00 น.-05 พฤศจิกายน 2561 เวลา:21:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 01362/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) แนะแนวการศึกษาต่อและเข้าพบอาจารย์แนะแนว โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม Khao Chakan, Khao Chakan District, Sa Kaeo, Thailand 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา:07:00 น.-16 พฤศจิกายน 2561 เวลา:19:30 น. นางสาวมณี บุญผาย ยกเลิก
6 01361/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) โครงการ “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” โรงเรียน near วัดป่างิ้ว Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา:13:00 น.-05 พฤศจิกายน 2561 เวลา:21:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 01360/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนน ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา:07:30 น.-20 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ ยกเลิก
8 01356/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) โครงการ “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” โรงเรียน near วัดป่างิ้ว Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา:13:00 น.-05 พฤศจิกายน 2561 เวลา:21:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... 523 596 ถัดไป »