::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00447/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () ร่วมสัมมนาวิชาการ Digital Social Innovation 2018 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 30 สิงหาคม 2561 เวลา:08:00 น.-30 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ยกเลิก
2 00446/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () ร่วมสัมมนาวิชาการ Digital Social Innovation 2018 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 30 สิงหาคม 2561 เวลา:08:00 น.-30 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ยกเลิก
3 00445/2018 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(0803244806) วัสดุเข้าคณะ บางปะอิน Khlong Chik, Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 06 สิงหาคม 2561 เวลา:14:00 น.-06 สิงหาคม 2561 เวลา:15:30 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 00440/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สนามบินสุวรรณภูมิ 28 สิงหาคม 2561 เวลา:06:00 น.-28 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. อ.ภัชรชาติ ทูรวัฒน์ ยกเลิก
5 00435/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ตลาดรังสิต Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 09 สิงหาคม 2561 เวลา:08:30 น.-09 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวนันท์ปภัทร์ ทองคำ เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 00433/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ส่งนักศคึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมืองทองฟาร์มบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11 สิงหาคม 2561 เวลา:09:00 น.-11 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวราชาวดี ยอดเศรณี เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 00431/2018 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(0803244806) ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2561 ตลาดไท Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 07 สิงหาคม 2561 เวลา:09:00 น.-07 สิงหาคม 2561 เวลา:12:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 00430/2018 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(0803244806) ตรวจเช็คราคาวัสดุ เซียร์ รังสิต Phahonyothin Road, Khu Khot, Lam Luk Ka District, Pathum Thani, Thailand 06 สิงหาคม 2561 เวลา:10:30 น.-06 สิงหาคม 2561 เวลา:13:00 น. นายสาธิต บัวทอง เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... 523 545 ถัดไป »