::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00429/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () รับพระมาร่วมกิจกรรมตักบาตรของชมรมกล้าดี วัดธรรมนาวา 22 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-22 สิงหาคม 2561 เวลา:09:30 น. นายประกาศิต ประกอบผล ยกเลิก
2 00426/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) จัดซื้อวัสดุสำหรับดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตลาดไท 06 สิงหาคม 2561 เวลา:08:30 น.-06 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นายพีรวัฒน์ ตันตอ ยกเลิก
3 00425/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) จัดหาและจัดซื้อวัสดุสำหรับดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตลาดไท 06 สิงหาคม 2561 เวลา:08:30 น.-06 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นายพีรวัฒน์ ตันตอ ยกเลิก
4 00424/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () รับผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักคณะ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 20 สิงหาคม 2561 เวลา:06:00 น.-20 สิงหาคม 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวณีรนุช ทิศกระโทก ยกเลิก
5 00422/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ศึกษาดูงาน และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด 07 สิงหาคม 2561 เวลา:08:00 น.-03 สิงหาคม 2567 เวลา:17:00 น. นางสาวศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 00419/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดงานโรงเรียน ป้ายรถประจำทาง ปากคลองตลาด Wang Burapha Phirom, Phra Nakhon, Bangkok, Thailand 09 สิงหาคม 2561 เวลา:07:30 น.-09 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 00418/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน อส-5483  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ประชุมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โรงแรมริชมอนด์ ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบล บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี ประเทศไทย 20 สิงหาคม 2561 เวลา:07:30 น.-24 สิงหาคม 2561 เวลา:16:00 น. นายศักดิ์ชัย พรมประทุม ยกเลิก
8 00417/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () สัมมนาบริหารความเสี่ยง โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง Phaniang Road, Wat Sommanat, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok, Thailand 22 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-23 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาววิมล มีสมพร ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... 524 545 ถัดไป »