::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00414/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) ส่งนักเรียนกลับโรงเรียนสามโคก โรงเรียนสามโคก ตำบล บ้านงิ้ว อำเภอ สามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 10 ตุลาคม 2561 เวลา:13:00 น.-10 ตุลาคม 2561 เวลา:15:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 00413/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) รับนักเรียนโรงเรียนสามโคกเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย โรงเรียนสามโคก ตำบล บ้านงิ้ว อำเภอ สามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 08 ตุลาคม 2561 เวลา:07:00 น.-08 ตุลาคม 2561 เวลา:09:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 00408/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) ส่งนักเรียนกลับโรงเรียนวัดป่างิ้ว โรงเรียนสามโคก ตำบล บ้านงิ้ว อำเภอ สามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 03 ตุลาคม 2561 เวลา:13:00 น.-03 ตุลาคม 2561 เวลา:15:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ยกเลิก
4 00407/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) รับนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้วมาจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย โรงเรียนสามโคก ตำบล บ้านงิ้ว อำเภอ สามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 01 ตุลาคม 2561 เวลา:07:00 น.-01 ตุลาคม 2561 เวลา:09:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 00401/2018 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(0803244806) รับข้าวตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปตท.ตลาดไท 03 สิงหาคม 2561 เวลา:10:00 น.-03 สิงหาคม 2561 เวลา:12:00 น. นางสาวณีรนุช ทิศกระโทก เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 00398/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ส่งผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 03 สิงหาคม 2561 เวลา:15:30 น.-03 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 00397/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน อส-5483  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ประชุมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โรงแรมริชมอนด์ ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบล บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี ประเทศไทย 20 สิงหาคม 2561 เวลา:07:30 น.-24 สิงหาคม 2561 เวลา:16:00 น. นายศักดิ์ชัย พรมประทุม ยกเลิก
8 00396/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ซื้ออุปกรณ์จัดโครงการ ตลาดไท-ตลาดรังสิต 03 สิงหาคม 2561 เวลา:09:15 น.-03 สิงหาคม 2561 เวลา:12:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... 525 545 ถัดไป »