::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01333/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) รับคณะกรรมการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ศูนย์วิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ Thanon Rama VI, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok, Thailand 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:00 น.-13 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นางนริศรา เงินยวง ยกเลิก
2 01327/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ศูนย์ขายเมล็ดพันธ์พืช จังหวัดลพบุรี 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา:07:30 น.-15 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:30 น. นายพิษณุ แก้วตะพาน เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 01317/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () โครงการส่งเสริมการจัดการเชิงผลิตภาพ กิจกรรมbangkok art biennale 2018 สวนลุมพินี ถนน พระรามที่ 4 แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:08:00 น.-21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:30 น. อ.ชยันต์ พลอาสา ยกเลิก
4 01315/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ WRO2018 ชิงแชมป์โลก ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:00 น.-19 พฤศจิกายน 2561 เวลา:08:00 น. อ.ศิริวรรณ พลเศษ ยกเลิก
5 01312/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) เปลี่ยนแบตเตอรี่รถตู้นค.4124 ศ.มงคลแบตเตอรี่อยุธยา เชียงรากน้อย Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 22 ตุลาคม 2561 เวลา:10:00 น.-22 ตุลาคม 2561 เวลา:12:00 น. นางสาวเบญญา นามณรงค์ ยกเลิก
6 01310/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () โครงการส่งเสริมการจัดการเชิวผลิตภาพ กิจกรรมBangkok Art Biennale สวนลุมพินี ถนน พระรามที่ 4 แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:08:00 น.-21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:30 น. อ.ชยันต์ พลอาสา ยกเลิก
7 01309/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ประชุมโครงการความร่วมมือด้านภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Thanon Si Ayutthaya, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok, Thailand 24 ตุลาคม 2561 เวลา:07:30 น.-24 ตุลาคม 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 01308/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) นำรถไปต่อทะเบียน สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี สาขาอำเภอคลองหลวง ตำบล คลองสี่ Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 25 ตุลาคม 2561 เวลา:08:00 น.-25 ตุลาคม 2561 เวลา:12:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... 525 596 ถัดไป »