::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00381/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) หลักสูตรนิติศาสตร์พานักศึกษาไปร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในวันรพี ศาลจังหวัดธัญญบุรี ตำบล รังสิต อำเภอ ธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย 07 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-07 สิงหาคม 2561 เวลา:16:00 น. นางสาวอัญชัญ ยุติธรรม เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 00377/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () รับวิทยากร สนามบินดอนเมือง อาคารจอดรถผู้โดยสารระหว่างประเทศ Sanambin, Don Mueang, Bangkok, Thailand 09 สิงหาคม 2561 เวลา:14:00 น.-09 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นายรัชชานนท์ มาเมือง ยกเลิก
3 00376/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) จัดกิจกรรมวิทยาการคอมพิวเตอร์เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Klong 5 Klong Luang ปทุมธานี ประเทศไทย 07 กันยายน 2561 เวลา:08:00 น.-07 กันยายน 2561 เวลา:17:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ยกเลิก
4 00371/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () บริการวิชาการ ลงพื้นที่ GI มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 06 สิงหาคม 2561 เวลา:06:00 น.-07 สิงหาคม 2561 เวลา:16:00 น. น.ส.การะเกด เทศมหา ยกเลิก
5 00360/2018 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(0803244806) ซื้อวัสดุจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต Phahonyothin Road, ตำบลประชาธิปัตย์ Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 02 สิงหาคม 2561 เวลา:09:30 น.-02 สิงหาคม 2561 เวลา:14:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 00351/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เข้าร่วมการประชุม โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร 07 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-07 สิงหาคม 2561 เวลา:18:30 น. นางสาวอุบลวรรณ ศรีอนันต์ ยกเลิก
7 00348/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอคลองหลวง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 อำเภอ คลองหลวง Pathum Thani, Thailand 01 สิงหาคม 2561 เวลา:09:00 น.-01 สิงหาคม 2561 เวลา:13:00 น. นางสาวมาส ดอกสร้อย ยกเลิก
8 00347/2018 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(0803244806) รับข้าวตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปตท.ตลาดไท 01 สิงหาคม 2561 เวลา:10:30 น.-01 สิงหาคม 2561 เวลา:12:12 น. นางสาวณีรนุช ทิศกระโทก เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... 527 545 ถัดไป »