::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00345/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) ส่งคณะกรรมการประเมินประกัน นครราชสีมา Thailand 01 สิงหาคม 2561 เวลา:14:00 น.-01 สิงหาคม 2561 เวลา:20:30 น. นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา ยกเลิก
2 00343/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) เข้าร่วมแข่งขันกีฬา นครปฐม Thailand 28 ตุลาคม 2561 เวลา:08:00 น.-02 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:30 น. นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ ยกเลิก
3 00340/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ไปประชุมสัมมนา ม.ราชภัฎกาญจนบุรี Nong Bua, Mueang Kanchanaburi District, กาญจนบุรี Thailand 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา:07:00 น.-29 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:30 น. นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ ยกเลิก
4 00339/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี Thailand 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:00 น.-02 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ยกเลิก
5 00332/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ไปประชุมสัมมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Chaeng Watthana Road, อนุสาวรีย์ บางเขน Bangkok, Thailand 06 สิงหาคม 2561 เวลา:08:00 น.-06 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ ยกเลิก
6 00327/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี Thailand 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:00 น.-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ยกเลิก
7 00325/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี Thailand 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:00 น.-16 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ยกเลิก
8 00323/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) เข้าร่วมแข่งขันกีฬา นครปฐม Thailand 28 ตุลาคม 2561 เวลา:08:00 น.-02 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:30 น. นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... 528 545 ถัดไป »