::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01257/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม () ร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ WRO2018 ชิงแชมป์โลก ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:00 น.-19 พฤศจิกายน 2561 เวลา:08:00 น. อ.ศิริวรรณ พลเศษ ยกเลิก
2 01255/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) เข้าร่วมการประชุมประจำปี 2561 เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 25 ตุลาคม 2561 เวลา:08:00 น.-26 ตุลาคม 2561 เวลา:16:00 น. นางสาวปัญญาสิริย์ สุวรรณชาตรี เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 01247/2018 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(0803244806) บริการวิชาการนอกสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ตำบล ท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว ประเทศไทย 20 ตุลาคม 2561 เวลา:07:00 น.-21 ตุลาคม 2561 เวลา:21:00 น. นางสาวชญานิศ ศรีบุญสม ยกเลิก
4 01244/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) จัดซื้อวัสดุสำหรับทำพานไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์ ตลาดไท Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 23 ตุลาคม 2561 เวลา:10:00 น.-23 ตุลาคม 2561 เวลา:16:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 01241/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ชำระค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,สหกรณ์ ปทุมธานี Thailand 12 ตุลาคม 2561 เวลา:09:00 น.-12 ตุลาคม 2561 เวลา:13:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ บุญยัง ยกเลิก
6 01236/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) นำ นศ. เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดและโรงเรียน วัดในวัดตะโหนด ตำบล นครหลวง อำเภอ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:30 น.-21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวภัทรภร พุฒพันธ์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 01233/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ประชุมเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ตลาดบางเขน หลักสี่ Bangkok, Thailand 12 ตุลาคม 2561 เวลา:08:00 น.-12 ตุลาคม 2561 เวลา:14:00 น. นายวิวัฒน์ คลังวิจิตร เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 01231/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) อาจารย์และนักศึกษาเก็บข้อมูลภาคสนามงานวิจัย ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา:07:30 น.-01 พฤศจิกายน 2561 เวลา:17:30 น. นางสาวชนินทร สวณภักดี เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... 528 596 ถัดไป »