::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01230/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) พัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 โรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัด นครนายก อำเภอ องครักษ์ นครนายก ประเทศไทย 17 ตุลาคม 2561 เวลา:07:00 น.-17 ตุลาคม 2561 เวลา:18:00 น. นายธีระศักดิ์ เครือแสง เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 01229/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) พัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 โรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัด นครนายก อำเภอ องครักษ์ นครนายก ประเทศไทย 17 ตุลาคม 2561 เวลา:07:00 น.-17 ตุลาคม 2561 เวลา:17:00 น. นายธีระศักดิ์ เครือแสง เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 01226/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) ซื้ออาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปี Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 16 ตุลาคม 2561 เวลา:10:00 น.-16 ตุลาคม 2561 เวลา:12:00 น. นางสาวเบญญา นามณรงค์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 01224/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ดำเนินการเรื่องวีซ่า 90 วัน และย้ายเล่มหนังสือเดินทางของอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 17 ตุลาคม 2561 เวลา:13:00 น.-17 ตุลาคม 2561 เวลา:16:00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณหทัย กระแสเสน ยกเลิก
5 01216/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ชำระหนี้พนักงาน,ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ธนาคารปทุมธานี ,สหกรณ์ปทุมธานี ,ธนาคารออมสิน ฯลฯ 30 ตุลาคม 2561 เวลา:10:10 น.-30 ตุลาคม 2561 เวลา:16:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ บุญยัง ยกเลิก
6 01215/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ชำระหนี้ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ธนาคาร ปทุมธานี 26 ตุลาคม 2561 เวลา:10:00 น.-26 ตุลาคม 2561 เวลา:16:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ บุญยัง ยกเลิก
7 01214/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) กิจกรรมศึกษาดูงาน สำนักงาน ป.ป.ส Thanon Din Daeng, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok, Thailand 24 ตุลาคม 2561 เวลา:07:00 น.-24 ตุลาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวศศิพร เหลืองไพฑูรย์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 01213/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) เพื่อใช้ในการรับ-ส่งอาจารย์คณะวิทยาการจัดการในการลงสำรวจพื้นที่ งานบริการวิชาการ หมู่ 6 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 26 ตุลาคม 2561 เวลา:08:00 น.-26 ตุลาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวเปรมฤดี ทองลา ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... 529 596 ถัดไป »