::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01208/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) ซื้อของสำนักงาน โลตัส นวนคร Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 11 ตุลาคม 2561 เวลา:10:00 น.-11 ตุลาคม 2561 เวลา:12:00 น. นางสาวเบญญา นามณรงค์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 01207/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ไปอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Nakhon Ratchasima Road, Dusit, Bangkok, Thailand 26 ตุลาคม 2561 เวลา:06:00 น.-26 ตุลาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางนุชนภา ทางไธสง ยกเลิก
3 01205/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ไปซื้อของจัดสัมนา ตลาดไท Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 24 ตุลาคม 2561 เวลา:10:00 น.-24 ตุลาคม 2561 เวลา:15:00 น. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ยกเลิก
4 01203/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) บริการวิชาการนอกสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ตำบล ท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว ประเทศไทย 21 ธันวาคม 2561 เวลา:07:00 น.-23 ธันวาคม 2561 เวลา:21:00 น. นางสาวชญานิศ ศรีบุญสม ยกเลิก
5 01200/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) บริการวิชาการนอกสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ตำบล ท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว ประเทศไทย 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา:07:00 น.-18 พฤศจิกายน 2561 เวลา:21:00 น. นางสาวชญานิศ ศรีบุญสม ยกเลิก
6 01198/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) พานักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดงานเกษียรอายุราชการสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 ถนน พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 15 ตุลาคม 2561 เวลา:08:00 น.-15 ตุลาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ ยกเลิก
7 01197/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมประปา เทศบาลนครรังสิต Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 10 ตุลาคม 2561 เวลา:10:00 น.-10 ตุลาคม 2561 เวลา:12:00 น. นางปราณี นายาว เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 01196/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) ตรวจงานจ้างทำปฏิมากรรมของคณะ สามพราน จ.นครปฐม 10 ตุลาคม 2561 เวลา:13:00 น.-10 ตุลาคม 2561 เวลา:19:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... 530 596 ถัดไป »