::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01193/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) เข้าพบผู้นำชุมชนบ้านป่างิ้ว สามโคก ปทุมธานี เพื่อขอเข้าพื้นที่ในการบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ฯ บ้านป่างิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 11 ตุลาคม 2561 เวลา:07:30 น.-11 ตุลาคม 2561 เวลา:12:00 น. นางสาวฤทัย สำเนียงเสนาะ เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 01191/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) เพื่อใช้ในการรับ-ส่งอาจารย์ในการลงสำรวจพื้นที่ งานบริการวิชาการ อำเภออรัญประเทศ ตำบลเมืองไผ่ จังหวัดสระแก้ว 24 ตุลาคม 2561 เวลา:06:00 น.-24 ตุลาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวเปรมฤดี ทองลา ยกเลิก
3 01190/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) เพื่อใช้ในการรับ-ส่งอาจารย์และนักศึกษาในการปฏิบัติโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสู่งานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระเบียงไพร แวลลีย์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 28 ตุลาคม 2561 เวลา:12:00 น.-28 ตุลาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวเปรมฤดี ทองลา เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 01188/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) เพื่อใช้ในการรับ-ส่งอาจารย์และนักศึกษาในการปฏิบัติโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสู่งานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระเบียงไพร แวลลีย์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 26 ตุลาคม 2561 เวลา:07:00 น.-26 ตุลาคม 2561 เวลา:12:00 น. นางสาวเปรมฤดี ทองลา เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 01187/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) เพื่อส่งอาจารย์เวียดนามไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) หมู่ 1 หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ ประเทศไทย 09 ตุลาคม 2561 เวลา:14:00 น.-09 ตุลาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวธนัชพร บรรเทาใจ เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 01186/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) แข่งขันกีฬา สนามกีฬาปทุมวันศุภชลาศัย Rama I Road, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok, Thailand 29 ตุลาคม 2561 เวลา:06:00 น.-01 พฤศจิกายน 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 01185/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) เพื่อพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด Soi Klong Luang 17, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา:12:15 น.-28 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์ ยกเลิก
8 01184/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) เพื่อพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด Soi Klong Luang 17, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา:12:15 น.-28 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์ เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... 531 596 ถัดไป »