::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01115/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) แข่งขันกรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยบูรภพา 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา:08:00 น.-04 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 01114/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Ratchadaphisek Road, Chan Kasem, Chatuchak, Bangkok, Thailand 09 ตุลาคม 2561 เวลา:07:00 น.-11 ตุลาคม 2561 เวลา:07:00 น. นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์ ยกเลิก
3 01110/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) เพื่อพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา Wang Yen, Plaeng Yao District, Chachoengsao, Thailand 03 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:30 น.-04 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 01108/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0777  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) เพื่อพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา Wang Yen, Plaeng Yao District, Chachoengsao, Thailand 03 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:30 น.-04 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์ ยกเลิก
5 01106/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ () อาจารย์และนักศึกษาเก็บข้อมูลภาคสนามงานวิจัย ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 18 ตุลาคม 2561 เวลา:07:30 น.-18 ตุลาคม 2561 เวลา:17:30 น. นางสาวชนินทร สวณภักดี ยกเลิก
6 01101/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () รับ - ส่งพระ พิธีไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วัดชินวรารามวรวิหาร Bang Khayaeng, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 25 ตุลาคม 2561 เวลา:06:00 น.-25 ตุลาคม 2561 เวลา:15:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม ยกเลิก
7 01100/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) ประชุม กพต ครั้งที่ 9/2561 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 24 ตุลาคม 2561 เวลา:10:00 น.-24 ตุลาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวประภาวรรณ แพงศรี ยกเลิก
8 01099/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ประชุม กพต ครั้งที่ 9/2561 4/1686 หมู่บ้านสหกรณ์ ซอย 50 ถ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 24 ตุลาคม 2561 เวลา:10:00 น.-24 ตุลาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวประภาวรรณ แพงศรี ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 ... 557 618 ถัดไป »