::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01098/2018 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () จัดซื้อวัสดุสำหรับทำพานและขนของ พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลาดไท Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 24 ตุลาคม 2561 เวลา:06:00 น.-24 ตุลาคม 2561 เวลา:16:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม ยกเลิก
2 01097/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ประชุม กพต ครั้งที่ 9/2561 153 ซอยพิบูลวัฒนา 12 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 24 ตุลาคม 2561 เวลา:10:00 น.-24 ตุลาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวประภาวรรณ แพงศรี ยกเลิก
3 01096/2018 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () จัดซื้อวัสดุสำหรับทำพาน ในพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลาดไท Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 22 ตุลาคม 2561 เวลา:09:00 น.-22 ตุลาคม 2561 เวลา:16:16 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม ยกเลิก
4 01094/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาภาค โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทรารวดี จังหวัดนครปฐม Huai Chorakhe, Mueang Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom, Thailand 05 ตุลาคม 2561 เวลา:06:00 น.-05 ตุลาคม 2561 เวลา:18:30 น. นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 01092/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) ต่อภาษีรถ กรมการขนสงทางบกในคลองสี่ ปทุมธานี ประเทศไทย 04 ตุลาคม 2561 เวลา:10:00 น.-04 ตุลาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 01091/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ขนของทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วัดคุณหญิงส้มจีน, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 11 ตุลาคม 2561 เวลา:08:00 น.-11 ตุลาคม 2561 เวลา:12:00 น. นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์ ยกเลิก
7 01090/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) ติดสติ๊กเกอร์ด้านข้างรถ ตลาดไท Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 02 ตุลาคม 2561 เวลา:13:00 น.-02 ตุลาคม 2561 เวลา:15:30 น. นางสาวเบญญา นามณรงค์ ยกเลิก
8 01089/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเดชา โนนทะเสน(0623414488) รับพระสงฆ์จำนวน 9 รูป วัดคุณหญิงส้มจีน, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 11 ตุลาคม 2561 เวลา:06:45 น.-11 ตุลาคม 2561 เวลา:12:00 น. นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์ ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... 558 618 ถัดไป »