::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01087/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสา บ้านคลองอาลาง ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว 31 ตุลาคม 2561 เวลา:06:00 น.-31 ตุลาคม 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 01086/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) เพื่อศึกษาดูงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรี นานาชาติ ครั้งที่ 20 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 04 ตุลาคม 2561 เวลา:12:00 น.-04 ตุลาคม 2561 เวลา:19:00 น. นางสาวนัฏภรณ์ พูลภักดี เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 01083/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) เตรียมความพร้อม MOU กับ cp ตลาดไท Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 03 ตุลาคม 2561 เวลา:13:00 น.-03 ตุลาคม 2561 เวลา:15:00 น. นางสาวเบญญา นามณรงค์ ยกเลิก
4 01082/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) เตรียมงาน MOU กับ CP. ตลาดไท Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 03 ตุลาคม 2561 เวลา:10:00 น.-03 ตุลาคม 2561 เวลา:12:00 น. นางสาวเบญญา นามณรงค์ ยกเลิก
5 01081/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) เข้าร่วมประชุมงาน ASTC 2019 มหาวิทยาลัยรังสิต Lak Hok, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 19 ตุลาคม 2561 เวลา:12:30 น.-19 ตุลาคม 2561 เวลา:15:30 น. นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 01080/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) พานักศึกษาไปศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ ณ บริษัท ซอฟต์สแควร์ จำกัด บริษัท ซอฟต์สแควร์ จำกัด หมู่บ้านเมืองเอก จ.ปทุมธานี 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:12:00 น.-21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:17:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 01079/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) ศึกษาดูงานศิลปะ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนน ราชดำเนินกลาง แขวง วัดบวรนิเวศ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 11 ตุลาคม 2561 เวลา:13:00 น.-11 ตุลาคม 2561 เวลา:21:00 น. นายนเรศ ยะมะหาร เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 01070/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) ประชุมเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ถนน มรุพงษ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย 24 ตุลาคม 2561 เวลา:08:30 น.-24 ตุลาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 ... 559 618 ถัดไป »