::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01049/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนานาชาติสยามสิงคโปร์ โรงเรียนนานาชาติสยามสิงคโปร์ 30 ตุลาคม 2561 เวลา:06:30 น.-30 ตุลาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวอรัญญา มุดและ ยกเลิก
2 01048/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนานาชาติสยามสิงคโปร์ โรงเรียนนานาชาติสยามสิงคโปร์ 30 ตุลาคม 2561 เวลา:06:30 น.-30 ตุลาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวอรัญญา มุดและ ยกเลิก
3 01047/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอคลองหลวง ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง Khlong Luang Road, Khlong Song, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 02 ตุลาคม 2561 เวลา:09:00 น.-02 ตุลาคม 2561 เวลา:12:00 น. นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์ ยกเลิก
4 01046/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เพื่อพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 03 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:30 น.-04 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์ ยกเลิก
5 01045/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () เพื่อพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 03 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:30 น.-04 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์ ยกเลิก
6 01044/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0777  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เพื่อพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 03 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:30 น.-04 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์ ยกเลิก
7 01040/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) ประชุมเครือข่ายเสริมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตำบล หนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ประเทศไทย 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:00 น.-29 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ยกเลิก
8 01039/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) ประชุมจับสลากแบ่งสายแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ถนน พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล นครปฐม ประเทศไทย 10 ตุลาคม 2561 เวลา:08:00 น.-10 ตุลาคม 2561 เวลา:15:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 ... 561 618 ถัดไป »