::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00646/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () จัดบูธนิทรรศการ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ตำบล คลองพระอุดม Khlong Phra Udom, Lat Lum Kaeo District, Pathum Thani, Thailand 28 สิงหาคม 2561 เวลา:09:00 น.-28 สิงหาคม 2561 เวลา:14:00 น. นางสาวมณี บุญผาย ยกเลิก
2 00641/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสา บ้านคลองอาลาง ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:00 น.-10 พฤศจิกายน 2561 เวลา:20:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม ยกเลิก
3 00639/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสา บ้านคลองอาลาง ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว 20 ตุลาคม 2561 เวลา:06:00 น.-21 ตุลาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม ยกเลิก
4 00637/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ () กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสา บ้านคลองอาลาง ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:00 น.-10 พฤศจิกายน 2561 เวลา:20:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม ยกเลิก
5 00636/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ () กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสา บ้านคลองอาลาง ต.บ้านแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 20 ตุลาคม 2561 เวลา:06:00 น.-21 ตุลาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม ยกเลิก
6 00635/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒนานคร Watthana Nakhon, Watthana Nakhon District, Sa Kaeo, Thailand 24 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-26 สิงหาคม 2561 เวลา:20:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 00632/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสา บ้านคลองอาลาง ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:00 น.-10 พฤศจิกายน 2561 เวลา:20:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม ยกเลิก
8 00630/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน อส-5483  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายวีระ คงคล้าย(0904259735) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ร่วมสัมมนาวิชาการ Digital Social Innovation 2018 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 30 สิงหาคม 2561 เวลา:08:00 น.-30 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ... 562 596 ถัดไป »