::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00610/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ () กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสา คลองอาลาง เมือง สระแก้ว 20 ตุลาคม 2561 เวลา:06:00 น.-21 ตุลาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม ยกเลิก
2 00605/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ วช. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) Phahonyothin Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 23 สิงหาคม 2561 เวลา:08:30 น.-23 สิงหาคม 2561 เวลา:14:00 น. นางสาวประทุม พรรณปัญญา เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 00602/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เพื่อตรวจประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว ตำบล ท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว ประเทศไทย 27 สิงหาคม 2561 เวลา:06:30 น.-27 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นายเกรียงไกร แก้วหลอย ยกเลิก
4 00601/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) ค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒนานคร Watthana Nakhon, Watthana Nakhon District, Sa Kaeo, Thailand 24 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-26 สิงหาคม 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ยกเลิก
5 00599/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) เพื่อร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของเยาวชนในการเลือกตั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนน งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 21 สิงหาคม 2561 เวลา:06:30 น.-21 สิงหาคม 2561 เวลา:17:30 น. นางสาวฤทัย สำเนียงเสนาะ เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 00598/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) โรงแรมในเซ็นจูรี่เดอะมูฟวี่ พลาซ่า แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 04 กันยายน 2561 เวลา:07:00 น.-04 กันยายน 2561 เวลา:16:30 น. นายเกรียงไกร แก้วหลอย ยกเลิก
7 00597/2018 รถบรรทุกIsuzu (ทะเบียน 40-0759  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () รับนักศึกษาและขนของ ซอย โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 23 สิงหาคม 2561 เวลา:08:30 น.-23 สิงหาคม 2561 เวลา:12:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ยกเลิก
8 00594/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ส่งคำคัดค้านคำให้การต่อพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุดแจ้งวัฒนะ ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 22 สิงหาคม 2561 เวลา:11:00 น.-22 สิงหาคม 2561 เวลา:14:30 น. นายปิยะชัย ปรเมษฐเนติกุล ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 ... 564 596 ถัดไป »