::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00517/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ติดตั้งกล้องรถ ตลาด พระอินทร์ราชา Chiang Rak Noi, Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 14 สิงหาคม 2561 เวลา:09:15 น.-14 สิงหาคม 2561 เวลา:12:15 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 00516/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ติดตั้งกล้องรถ ตลาด พระอินทร์ราชา Chiang Rak Noi, Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 14 สิงหาคม 2561 เวลา:09:00 น.-14 สิงหาคม 2561 เวลา:12:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 00515/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Klong 5 Klong Luang ปทุมธานี ประเทศไทย 05 กันยายน 2561 เวลา:08:00 น.-05 กันยายน 2561 เวลา:17:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ยกเลิก
4 00514/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายพยุง ขลังธรรมเนียม(0867592140) นศท.สมัครเรียนและรายงานตัวทุกชั้นปี ศูนย์กำลังพลสำรอง(ดินแดง) 01 กันยายน 2561 เวลา:06:00 น.-14 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นายอานนท์ มีสมบัติ ยกเลิก
5 00513/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ส่งเอกสารการสมัครเรียน นศท.ทุกชั้นปี ศูนย์กำลังพลสำรอง (ดินแดง) 16 สิงหาคม 2561 เวลา:12:00 น.-14 สิงหาคม 2561 เวลา:16:00 น. นายอานนท์ มีสมบัติ ยกเลิก
6 00509/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ให้อาจารย์จำนวน 2 ท่าน ไปสอนตลอดภาคการศึกษา ศูนย์สระแก้ว 21 สิงหาคม 2561 เวลา:06:00 น.-21 สิงหาคม 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวฐิติกานต์ จิตรจา ยกเลิก
7 00501/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) สำรวจราคาเครื่องตัดหญ้า รังสิต Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 10 สิงหาคม 2561 เวลา:13:00 น.-10 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวสุภาพร แซ่ภู่ ยกเลิก
8 00499/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) ร่วมสัมมนาวิชาการ Digital Social Innovation 2018 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 30 สิงหาคม 2561 เวลา:08:00 น.-30 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 ... 570 596 ถัดไป »