::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00477/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) สำรวจสถานที่จัดการเกษียณอายุราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา Thailand 17 สิงหาคม 2561 เวลา:09:00 น.-17 สิงหาคม 2561 เวลา:16:00 น. นางจุฑามาศ วงศ์แสวง เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 00476/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) ไปรับรถตู้ที่เข้าซ่อม คลองสาม ตำบล คลองสาม อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 08 สิงหาคม 2561 เวลา:13:50 น.-08 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 00473/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) งานเกษียณอายุราชการ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา Thailand 07 กันยายน 2561 เวลา:09:00 น.-07 กันยายน 2561 เวลา:17:00 น. นางจุฑามาศ วงศ์แสวง เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 00468/2018 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () ซื้อวัสดุ เพื่อปรับปรุงห้องเรียน เซียร์ รังสิต Phahonyothin Road, Khu Khot, Lam Luk Ka District, Pathum Thani, Thailand 14 สิงหาคม 2561 เวลา:10:30 น.-14 สิงหาคม 2561 เวลา:13:00 น. นายสาธิต บัวทอง ยกเลิก
5 00466/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) ร่วมสัมมนาวิชาการ Digital Social Innovation 2018 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ถนน แจ้งวัฒนะ Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok, Thailand 30 สิงหาคม 2561 เวลา:08:00 น.-30 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 00465/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เพื่อบริการวิชาการและประชาสัมพันธุ์หลักสูตร โรงเรียแก่งคอย สระบุรี 29 สิงหาคม 2561 เวลา:08:00 น.-29 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นายกิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ ยกเลิก
7 00464/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () เพื่อบริการวิชาการและประชาสัมพันธุ์หลักสูตร โรงเรียน near ตำบล แก่งคอย Kaeng Khoi District, สระบุรี Thailand 29 สิงหาคม 2561 เวลา:08:00 น.-29 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นายกิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ ยกเลิก
8 00463/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เข้าร่วมงานสัมมนา Digital Social Innovation โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 30 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-30 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวสุรินทร์ อุ่นแสน ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 ... 572 596 ถัดไป »