::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00855/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ติดต่อนักศึกษา อ.เมือง จ.อ่างทอง 11 กันยายน 2561 เวลา:12:30 น.-11 กันยายน 2561 เวลา:16:30 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 00854/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการไหว้ครูช่าง ตลาดไท Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 12 กันยายน 2561 เวลา:09:00 น.-12 กันยายน 2561 เวลา:14:00 น. นายวิวัฒน์ คลังวิจิตร ยกเลิก
3 00851/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ติดต่อนักศึกษา นวนคร Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 11 กันยายน 2561 เวลา:11:30 น.-11 กันยายน 2561 เวลา:14:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 00845/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) พานักศึกษาไปศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ ณ บริษัท ซอฟต์สแควร์ จำกัด Soft Square Group หมู่บ้านเมืองเอก จ.ปทุมธานี 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:12:00 น.-21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:17:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ยกเลิก
5 00844/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Klong 5 Klong Luang ปทุมธานี ประเทศไทย 26 กันยายน 2561 เวลา:08:00 น.-26 กันยายน 2561 เวลา:17:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 00843/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ไปซื้อของเข้าคณะ โลตัสนวนคร Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 11 กันยายน 2561 เวลา:11:00 น.-11 กันยายน 2561 เวลา:13:00 น. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ยกเลิก
7 00842/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) จ่ายค่าโทรศัพท์ tot near นวนคร Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 11 กันยายน 2561 เวลา:10:00 น.-11 กันยายน 2561 เวลา:11:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 00840/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0777  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) เพื่อศึกษาดูงานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ Thanon Wang Lang, Siriraj, Bangkok Noi, Bangkok, Thailand 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:30 น.-29 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 ... 573 618 ถัดไป »