::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00276/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ แม็คโครคลองหลวง ตำบลคลองสอง Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 03 สิงหาคม 2561 เวลา:09:00 น.-03 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวภาสุรี ฤทธิเลิศ เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 00275/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ซื้อของนิทรรศการวันแม่ วันที่ 5 สค 61 ตลาดไท และตลาดรังสิต 03 สิงหาคม 2561 เวลา:09:00 น.-03 สิงหาคม 2561 เวลา:12:00 น. นางสาวธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม ยกเลิก
3 00274/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) จัดซื้อพัสดุคณะ โลตัสนวนคร Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 26 กรกฎาคม 2561 เวลา:12:00 น.-26 กรกฎาคม 2561 เวลา:14:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 00273/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ส่งผู้ตรวจประกัน เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 01 สิงหาคม 2561 เวลา:16:00 น.-01 สิงหาคม 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวชลียา ยางงาม เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 00272/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) รับผู้ตรวจประกันคุณภาพฯ เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 01 สิงหาคม 2561 เวลา:06:00 น.-01 สิงหาคม 2561 เวลา:09:30 น. นางสาวชลียา ยางงาม เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 00271/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ส่งผู้ตรวจประกันคุณภาพฯ วัด แก้วแจ่มฟ้า ถนน สี่พระยา แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 03 สิงหาคม 2561 เวลา:16:00 น.-03 สิงหาคม 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวชลียา ยางงาม เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 00270/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) รับผู้ตรวจประกันคุณภาพฯ วัด แก้วแจ่มฟ้า ถนน สี่พระยา แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 03 สิงหาคม 2561 เวลา:06:00 น.-03 สิงหาคม 2561 เวลา:09:30 น. นางสาวชลียา ยางงาม เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 00269/2018 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(0803244806) ซื้อของสำหรับการจัดคุมสอบปลายภาค แม็คโครคลองหลวง ตำบลคลองสอง อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 03 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น.-03 สิงหาคม 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวนารถนรินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 ... 582 596 ถัดไป »