::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00332/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ไปประชุมสัมมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Chaeng Watthana Road, อนุสาวรีย์ บางเขน Bangkok, Thailand 06 สิงหาคม 2561 เวลา:08:00 น.-06 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ ยกเลิก
2 00327/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี Thailand 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:00 น.-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ยกเลิก
3 00325/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี Thailand 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:00 น.-16 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ยกเลิก
4 00323/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) เข้าร่วมแข่งขันกีฬา นครปฐม Thailand 28 ตุลาคม 2561 เวลา:08:00 น.-02 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:30 น. นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ ยกเลิก
5 00322/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) ไปประชุมสัมมนา นครปฐม Thailand 28 ตุลาคม 2561 เวลา:08:00 น.-28 ตุลาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ ยกเลิก
6 00321/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี Thailand 19 ตุลาคม 2561 เวลา:06:00 น.-19 ตุลาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ยกเลิก
7 00315/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี Thailand 14 กันยายน 2561 เวลา:06:00 น.-14 กันยายน 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ยกเลิก
8 00311/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) รับกรรมการ กทม Thailand 22 สิงหาคม 2561 เวลา:08:00 น.-22 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางรัชพร คุตตะสิงคี ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 ... 601 618 ถัดไป »