::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02814/2023 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0947  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายจิรายุทธ์ ปรีจุ่น(0985520680) ตรวจเช็คสภาพรถ ปทุมธานี ประเทศไทย 29 กันยายน 2566 เวลา:06:00 น.-29 กันยายน 2566 เวลา:19:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข ยกเลิก
2 02811/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ () เพื่อนำนักเรียนเข้าอบรมและแข่งขันทักษะการวัดละเอียดทางมิติด้วยเทคโนโโลยี4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 01 ตุลาคม 2566 เวลา:06:00 น.-01 ตุลาคม 2566 เวลา:21:00 น. นายรุ่งเรือง พิมเพราะ ยกเลิก
3 02807/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ () ไปส่งนศ.ต่างชาติเพื่อ MOU ดอนเมือง (อาคารผู้โดยสาร 1) Sanambin, Don Mueang, Bangkok, Thailand 12 กันยายน 2566 เวลา:16:00 น.-12 กันยายน 2566 เวลา:22:00 น. นายอนุพงศ์ ทวนนาค ยกเลิก(ผู้จอง)
4 02804/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () นักศึกษาต่างชาติ ทัศนศึกษา จ.อยุธยา วัดไชยวัฒนาราม Ban Pom, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 10 กันยายน 2566 เวลา:09:00 น.-10 กันยายน 2566 เวลา:23:00 น. นายอนุพงศ์ ทวนนาค ยกเลิก(ผู้จอง)
5 02803/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ () นักศึกษาต่างชาติ ทัศนศึกษา จ.อยุธยา วัดไชยวัฒนาราม Ban Pom, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 10 กันยายน 2566 เวลา:09:00 น.-10 กันยายน 2566 เวลา:23:00 น. นายอนุพงศ์ ทวนนาค ยกเลิก(ผู้จอง)
6 02796/2023 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0947  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายจิรายุทธ์ ปรีจุ่น(0985520680) นำนักศึกษาจัดกิจกรรม Thammasat Khlong Luang Withayakhom School, Soi Mu Ban Charuni, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 26 กันยายน 2566 เวลา:08:00 น.-26 กันยายน 2566 เวลา:18:00 น. นายอรรคภณ วชิรวัชร์ ยกเลิก
7 02790/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ชำระค่าโทรศัพท์ ซอย องค์การโทรศัพท์ พระอินทร์ราชา 07 กันยายน 2566 เวลา:09:00 น.-07 กันยายน 2566 เวลา:14:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 02787/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () เพื่อการเดินทางเข้าร่วมการประชุม กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันของสถาบันผลิตและพัฒนาครู ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2566 โรงแรมทีเค พาเลส ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 22 กันยายน 2566 เวลา:06:30 น.-22 กันยายน 2566 เวลา:17:00 น. นางสาวจิตรวดี เทียนทอง ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 822 ถัดไป »