::ระบบจัดการยานพาหนะ


ข้อมูลรถยนต์

ลำดับ ทะเบียนรถ อัตราสิ้นเปลือง พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ สถาณะ สังกัด
1 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 13 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) 9.91 Km/L นายพงศกร วามนตรี 0922723058 พร้อมใช้งาน คณะวิทยาการจัดการ
2 รถตู้ Nissan,ดีเซล,ขนาด 12 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-4123  ปทุมธานี ) 10 Km/L นายวิชัย เฮียงหล้า 0989735611 ส่งซ่อม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 15 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) 11 Km/L นายบรรเจิด ปานสอน 089-7866336 พร้อมใช้งาน คณะครุศาสตร์
4 รถบรรทุก Isuzu,ดีเซล,ขนาด 0 ที่นั่ง (ทะเบียน 40-0759  ปทุมธานี ) 6 Km/L นายชวลิต เทษะนอก 0811462570 พร้อมใช้งาน ส่วนกลาง
5 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 11 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) 12 Km/L นายสุภชัย พาพวย 0944263547 พร้อมใช้งาน ส่วนกลาง
6 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 11 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) 12 Km/L นายธีรศักดิ์ โสสลาม 0877098994 พร้อมใช้งาน ส่วนกลาง
7 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 11 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) 13 Km/L นายภคินทร์ พิมพาทอง 0896642394 พร้อมใช้งาน ส่วนกลาง
8 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 11 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) 13 Km/L นายอภิชาติ พุทธาวงษ์ 0956642185 พร้อมใช้งาน ส่วนกลาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป »