::ระบบจัดการยานพาหนะ


ข้อมูลรถยนต์

ลำดับ ทะเบียนรถ อัตราสิ้นเปลือง พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ สถาณะ สังกัด
1 รถตู้ Nissan,ดีเซล,ขนาด 9 ที่นั่ง (ทะเบียน นค4122  ปทุมธานี ) 7 Km/L สานุ บุญนุช 0904751738 ไม่ว่าง ส่วนกลาง
2 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 13 ที่นั่ง (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) 13 Km/L นายสุทัศน์ แย้มพลอย 0659921434 พร้อมใช้งาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
3 รถตู้ Nissan,ดีเซล,ขนาด 9 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) 15 Km/L นายอรรถพล สุขขีวัต 0972403331 พร้อมใช้งาน ส่วนกลาง
4 รถตู้ Nissan,ดีเซล,ขนาด 9 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) 15 Km/L นายอภิชาติ พุทธาวงษ์ 0909965962 ไม่ว่าง ส่วนกลาง
5 รถบัส Isuzu,ดีเซล,ขนาด 45 ที่นั่ง (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) 6 Km/L นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง 0895399087 ไม่ว่าง ส่วนกลาง
6 รถบัส Isuzu,ดีเซล,ขนาด 45 ที่นั่ง (ทะเบียน 40-0777  ปทุมธานี ) 5 Km/L สานุ บุญนุช 0904751738 ไม่ว่าง ส่วนกลาง
7 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 9 ที่นั่ง (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) 10 Km/L นายยศกร ภู่ปรางค์ 0945596090 พร้อมใช้งาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 10 ที่นั่ง (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) 7 Km/L นายนภา แก้วสะเทือน 098-5233436 พร้อมใช้งาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป »