::ระบบจัดการยานพาหนะ


ข้อมูลรถยนต์

ลำดับ ทะเบียนรถ อัตราสิ้นเปลือง พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ สถาณะ สังกัด
1 รถบัส Isuzu,ดีเซล,ขนาด 45 ที่นั่ง (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) 6 Km/L นายเชิดพงษ์ จิ๋วกลาง 0895399087 พร้อมใช้งาน ส่วนกลาง
2 รถบัส Isuzu,ดีเซล,ขนาด 45 ที่นั่ง (ทะเบียน 40-0777  ปทุมธานี ) 5 Km/L นายธิติศักดิ์ สุโกกี 0800036083 พร้อมใช้งาน ส่วนกลาง
3 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 9 ที่นั่ง (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) 10 Km/L นายยศกร ภู่ปรางค์ 0945596090 พร้อมใช้งาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 10 ที่นั่ง (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) 7 Km/L นายไพโรจน์ คุ้มโต 092-8841475 พร้อมใช้งาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 13 ที่นั่ง (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) 8 Km/L นายนภา แก้วเสทือน 098-5233436 พร้อมใช้งาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 รถกระบะ Toyota,ดีเซล,ขนาด 4 ที่นั่ง (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) 10 Km/L นายสุทัศน์ แย้มพลอย 0659921434 พร้อมใช้งาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
7 รถตู้ Nissan,ดีเซล,ขนาด 12 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) 10 Km/L นายสุทัศน์ แย้มพลอย 0659921434 ไม่ว่าง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
8 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 12 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) 12 Km/L นายมนตรี ยอดน้ำคำ 085-6639883 พร้อมใช้งาน โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป »