::ระบบจัดการยานพาหนะ


ข้อมูลรถยนต์

ลำดับ ทะเบียนรถ อัตราสิ้นเปลือง พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ สถาณะ สังกัด
1 รถตู้ Nissan,ดีเซล,ขนาด 9 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) 20 Km/L นายรุ่งโรจน์ รักธรรม 0657077893 พร้อมใช้งาน ส่วนกลาง
2 รถตู้ Nissan,ดีเซล,ขนาด 9 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) 20 Km/L นายอานนท์ วงศ์จันทะ 0927615916 พร้อมใช้งาน ส่วนกลาง
3 รถบัส Isuzu,ดีเซล,ขนาด 45 ที่นั่ง (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) 6 Km/L นายเชิดพงษ์ จิ๋วกลาง 0895399087 พร้อมใช้งาน ส่วนกลาง
4 รถบัส Isuzu,ดีเซล,ขนาด 45 ที่นั่ง (ทะเบียน 40-0777  ปทุมธานี ) 5 Km/L ไม่มีคนขับประจำ ส่งซ่อม ส่วนกลาง
5 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 9 ที่นั่ง (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) 10 Km/L นายยศกร ภู่ปรางค์ 0945596090 พร้อมใช้งาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 10 ที่นั่ง (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) 7 Km/L นายไพโรจน์ คุ้มโต 098-3230433 พร้อมใช้งาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 13 ที่นั่ง (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) 8 Km/L นายนภา แก้วเสทือน 098-5233436 พร้อมใช้งาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 รถกระบะ Toyota,ดีเซล,ขนาด 4 ที่นั่ง (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) 10 Km/L นายนพพล แย้มเชี่ยวยน 097-056-3925 พร้อมใช้งาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป »