::ระบบจัดการยานพาหนะ


ข้อมูลรถยนต์

ลำดับ ทะเบียนรถ อัตราสิ้นเปลือง พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ สถาณะ สังกัด
1 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 5 ที่นั่ง (ทะเบียน นค7135  ปทุมธานี ) 7 Km/L นายศักยาลักษณ์ ถาวรสินธุ์ 0812902514 ไม่ว่าง ส่วนกลาง
2 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 13 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) 10 Km/L นายพงศกร วามนตรี 0922723058 พร้อมใช้งาน คณะวิทยาการจัดการ
3 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 12 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) 12 Km/L นายมนตรี ยอดน้ำคำ 085-6639883 พร้อมใช้งาน โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ
4 รถบัส Toyota,ดีเซล,ขนาด 20 ที่นั่ง (ทะเบียน 40-0947  ปทุมธานี ) 7 Km/L นายธิติศักดิ์ สุโกกี 0800036083 ไม่ว่าง ส่วนกลาง
5 รถบัส Toyota,ดีเซล,ขนาด 20 ที่นั่ง (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) 7 Km/L นายเชิดพงษ์ จิ๋วกลาง 0895399087 พร้อมใช้งาน ส่วนกลาง
6 รถตู้ Nissan,ดีเซล,ขนาด 9 ที่นั่ง (ทะเบียน นค4123  ปทุมธานี ) 7 Km/L นายอภิชาติ พุทธาวงษ์ 0956642185 ไม่ว่าง ส่วนกลาง
7 รถตู้ Nissan,ดีเซล,ขนาด 9 ที่นั่ง (ทะเบียน นค4122  ปทุมธานี ) 7 Km/L นายธิติศักดิ์ สุโกกี 0800036083 ไม่ว่าง ส่วนกลาง
8 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 13 ที่นั่ง (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) 13 Km/L นายณวัฒน์ เข็มลาย 064-423-6802 พร้อมใช้งาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป »