::ระบบจัดการยานพาหนะ


ข้อมูลรถยนต์

ลำดับ ทะเบียนรถ อัตราสิ้นเปลือง พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ สถาณะ สังกัด
1 รถตู้ Nissan,ดีเซล,ขนาด 9 ที่นั่ง (ทะเบียน นค 4669  ปทุมธานี ) 7 Km/L นายจิรายุทธ์ ปรีจุ่น 0985520680 ไม่ว่าง ส่วนกลาง
2 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 12 ที่นั่ง (ทะเบียน นค4124  ปทุมธานี ) 7 Km/L สานุ บุญนุช 0904751738 ไม่ว่าง ส่วนกลาง
3 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 5 ที่นั่ง (ทะเบียน นค7135  ปทุมธานี ) 7 Km/L นายศักยาลักษณ์ ถาวรสินธุ์ 0812902514 ไม่ว่าง ส่วนกลาง
4 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 13 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) 10 Km/L นายพงศกร วามนตรี 0922723058 พร้อมใช้งาน คณะวิทยาการจัดการ
5 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 12 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) 12 Km/L นายมนตรี ยอดน้ำคำ 085-6639883 พร้อมใช้งาน โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ
6 รถบัส Toyota,ดีเซล,ขนาด 20 ที่นั่ง (ทะเบียน 40-0947  ปทุมธานี ) 7 Km/L นายจิรายุทธ์ ปรีจุ่น 0985520680 พร้อมใช้งาน ส่วนกลาง
7 รถบัส Toyota,ดีเซล,ขนาด 20 ที่นั่ง (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) 7 Km/L นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง 0895399087 ไม่ว่าง ส่วนกลาง
8 รถตู้ Nissan,ดีเซล,ขนาด 9 ที่นั่ง (ทะเบียน นค4123  ปทุมธานี ) 7 Km/L นายสุรเชษฎ์ โชติพงศ์พุฒิ 094-8983339 ไม่ว่าง ส่วนกลาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป »