::ระบบจัดการยานพาหนะ


ข้อมูลรถยนต์

ลำดับ ทะเบียนรถ อัตราสิ้นเปลือง พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ สถาณะ สังกัด
1 รถตู้ Nissan,ดีเซล,ขนาด 12 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) 10 Km/L นายสุทัศน์ แย้มพลอย 0659921434 ไม่ว่าง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
2 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 12 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) 12 Km/L นายมนตรี ยอดน้ำคำ 085-6639883 พร้อมใช้งาน โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ
3 รถกระบะ Isuzu,ดีเซล,ขนาด 5 ที่นั่ง (ทะเบียน ก-7687  ปทุมธานี ) 10 Km/L นายอนุชาติ อินสุ่ม 061-4987213 พร้อมใช้งาน มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว
4 รถเก๋ง Honda,เบนซิน 95,ขนาด 7 ที่นั่ง (ทะเบียน ก-9334  ปทุมธานี ) 10 Km/L นายอนุชาติ อินสุ่ม 061-4987213 พร้อมใช้งาน มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว
5 รถตู้ Nissan,ดีเซล,ขนาด 12 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-4669  ปทุมธานี ) 10 Km/L นายอนุชาติ อินสุ่ม 061-4987213 พร้อมใช้งาน มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว
6 รถกระบะ Isuzu,ดีเซล,ขนาด 2 ที่นั่ง (ทะเบียน บท 589  ปทุมธานี ) 10 Km/L ไม่มีคนขับประจำ ไม่ว่าง งานบริหารทรัพย์สินและรายได้
7 รถกระบะ Isuzu,ดีเซล,ขนาด 5 ที่นั่ง (ทะเบียน ฆธ4721  กรุงเทพมหานคร ) 10 Km/L ไม่มีคนขับประจำ ไม่ว่าง งานบริหารทรัพย์สินและรายได้
8 รถ Van Isuzu,ดีเซล,ขนาด 5 ที่นั่ง (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) 11.89 Km/L นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์ 0962279196 พร้อมใช้งาน คณะวิทยาการจัดการ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป »