::ระบบจัดการยานพาหนะ


ข้อมูลรถยนต์

ลำดับ ทะเบียนรถ อัตราสิ้นเปลือง พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ สถาณะ สังกัด
1 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 13 ที่นั่ง (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) 8 Km/L นายสุเทพ แย้มพลอย 0863964525 พร้อมใช้งาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 รถกระบะ Toyota,ดีเซล,ขนาด 4 ที่นั่ง (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) 10 Km/L นายณวัฒน์ เข็มลาย 064-423-6802 พร้อมใช้งาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
3 รถตู้ Nissan,ดีเซล,ขนาด 12 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) 10 Km/L นายสุทัศน์ แย้มพลอย 0659921434 ไม่ว่าง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
4 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 12 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) 12 Km/L นายมนตรี ยอดน้ำคำ 085-6639883 ไม่ว่าง โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ
5 รถกระบะ Isuzu,ดีเซล,ขนาด 5 ที่นั่ง (ทะเบียน ก-7687  ปทุมธานี ) 10 Km/L นายอนุชาติ อินสุ่ม 061-4987213 พร้อมใช้งาน มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว
6 รถเก๋ง Honda,เบนซิน 95,ขนาด 7 ที่นั่ง (ทะเบียน ก-9334  ปทุมธานี ) 10 Km/L นายอนุชาติ อินสุ่ม 061-4987213 พร้อมใช้งาน มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว
7 รถตู้ Nissan,ดีเซล,ขนาด 12 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-4669  ปทุมธานี ) 10 Km/L นายอนุชาติ อินสุ่ม 061-4987213 พร้อมใช้งาน มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว
8 รถกระบะ Isuzu,ดีเซล,ขนาด 2 ที่นั่ง (ทะเบียน บท 589  ปทุมธานี ) 10 Km/L ไม่มีคนขับประจำ ไม่ว่าง งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป »