::ระบบจัดการยานพาหนะ


ข้อมูลรถยนต์

ลำดับ ทะเบียนรถ อัตราสิ้นเปลือง พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ สถาณะ สังกัด
1 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 14 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) 10 Km/L นายวิชัย เฮียงหล้า 0989735611 พร้อมใช้งาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 15 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) 11 Km/L นายบรรเจิด ปานสอน 089-7866336 พร้อมใช้งาน คณะครุศาสตร์
3 รถบรรทุก Isuzu,ดีเซล,ขนาด 0 ที่นั่ง (ทะเบียน 40-0759  ปทุมธานี ) 6 Km/L นายชวลิต เทษะนอก 0811462570 พร้อมใช้งาน ส่วนกลาง
4 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 11 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) 12 Km/L นายสุภชัย พาพวย 0944263547 พร้อมใช้งาน ส่วนกลาง
5 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 11 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) 12 Km/L นายธีรศักดิ์ โสสลาม 0877098994 พร้อมใช้งาน ส่วนกลาง
6 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 11 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) 13 Km/L นายภคินทร์ พิมพาทอง 0896642394 พร้อมใช้งาน ส่วนกลาง
7 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 11 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) 13 Km/L นายอภิชาติ พุทธาวงษ์ 0956642185 ส่งซ่อม ส่วนกลาง
8 รถตู้ Nissan,ดีเซล,ขนาด 8 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) 10 Km/L นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง 0895399087 ไม่ว่าง ส่วนกลาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป »