::ระบบจัดการยานพาหนะ


ข้อมูลรถยนต์

ลำดับ ทะเบียนรถ อัตราสิ้นเปลือง พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ สถาณะ สังกัด
1 รถกระบะ Isuzu,ดีเซล,ขนาด 5 ที่นั่ง (ทะเบียน ฆธ4721  กรุงเทพมหานคร ) 10 Km/L ไม่มีคนขับประจำ ไม่ว่าง งานบริหารทรัพย์สินและรายได้
2 รถ Van Isuzu,ดีเซล,ขนาด 5 ที่นั่ง (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) 11.89 Km/L นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์ 0962279196 พร้อมใช้งาน คณะวิทยาการจัดการ
3 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 14 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) 10 Km/L นายสุขสิต ผ่องผึ้ง 0927797174 พร้อมใช้งาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 13 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) 11 Km/L นายบรรเจิด ปานสอน 089-7866336 พร้อมใช้งาน คณะครุศาสตร์
5 รถบรรทุก Isuzu,ดีเซล,ขนาด 0 ที่นั่ง (ทะเบียน 40-0759  ปทุมธานี ) 6 Km/L นายชวลิต เทษะนอก 0811462570 ไม่ว่าง ส่วนกลาง
6 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 11 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) 12 Km/L นายสุภชัย พาพวย 0631463853 พร้อมใช้งาน ส่วนกลาง
7 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 11 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) 12 Km/L นายธีรศักดิ์ โสสลาม 0877098994 ไม่ว่าง ส่วนกลาง
8 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 11 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) 13 Km/L นายภคินทร์ พิมพาทอง 0896642394 พร้อมใช้งาน ส่วนกลาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป »