::ระบบจัดการยานพาหนะ


ข้อมูลรถยนต์

ลำดับ ทะเบียนรถ อัตราสิ้นเปลือง พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ สถาณะ สังกัด
1 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 11 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) 13 Km/L นายอภิชาติ พุทธาวงษ์ 0909965962 ส่งซ่อม ส่วนกลาง
2 รถตู้ Nissan,ดีเซล,ขนาด 8 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) 10 Km/L นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง 0895399087 ไม่ว่าง ส่วนกลาง
3 รถตู้ Nissan,ดีเซล,ขนาด 11 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) 10 Km/L นายชัยวิชิต แสนบุญ 0868935386 พร้อมใช้งาน ส่วนกลาง
4 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 10 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) 13 Km/L นายบวร ชอบใจ 0991519132 พร้อมใช้งาน ส่วนกลาง
5 รถตู้ Toyota,ดีเซล,ขนาด 14 ที่นั่ง (ทะเบียน อส-5483  ปทุมธานี ) 10 Km/L นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง 0895399087 ไม่ว่าง ส่วนกลาง
6 รถตู้ Toyota,เบนซิน 95,ขนาด 11 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-2207  ปทุมธานี ) 8 Km/L ไม่มีคนขับประจำ ไม่ว่าง ส่วนกลาง
7 รถตู้ Hyundai,ดีเซล,ขนาด 5 ที่นั่ง (ทะเบียน นค-5354  ปทุมธานี ) 10 Km/L นายกิตติศักดิ์ มั่นศรีจันทร์ 0835325332 ไม่ว่าง ส่วนกลาง
8 รถ Van Isuzu,ดีเซล,ขนาด 7 ที่นั่ง (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) 15 Km/L นายชวลิต เทษะนอก 0811462570 ไม่ว่าง ส่วนกลาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป »