::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01855/2022 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () แสดงดนตรี สยามสแควร์วัน ถนน พระรามที่ ๑ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 13 สิงหาคม 2565 เวลา:15:00 น.-14 สิงหาคม 2565 เวลา:00:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา รอการตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงาน)
2 01854/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () ร่วมแสดงดนตรี สยามสแควร์วัน ถนน พระรามที่ ๑ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 13 สิงหาคม 2565 เวลา:15:00 น.-14 สิงหาคม 2565 เวลา:00:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา รอการตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงาน)
3 01853/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 28 สิงหาคม 2565 เวลา:08:30 น.-28 สิงหาคม 2565 เวลา:20:30 น. นางเบญจางค์ อัจฉริยะโพธา รอการตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงาน)
4 01852/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 22 สิงหาคม 2565 เวลา:08:30 น.-22 สิงหาคม 2565 เวลา:20:30 น. นางเบญจางค์ อัจฉริยะโพธา รอการตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงาน)
5 01851/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ถ่ายทำคลิปวีดีทัศน์สรุปโครงการ OTOP Sa Kaeo, Mueang Sa Kaeo District, Sa Kaeo, Thailand 31 สิงหาคม 2565 เวลา:07:00 น.-31 สิงหาคม 2565 เวลา:23:00 น. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
6 01850/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ถ่ายทำคลิปวีดีทัศน์สรุปโครงการ OTOP Sa Kaeo, Mueang Sa Kaeo District, Sa Kaeo, Thailand 30 สิงหาคม 2565 เวลา:07:00 น.-30 สิงหาคม 2565 เวลา:23:00 น. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
7 01848/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนในถนน ปทุม-สามโคก ตำบล บ้านงิ้ว อำเภอสามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 16 สิงหาคม 2565 เวลา:07:00 น.-16 สิงหาคม 2565 เวลา:16:00 น. นางสาวดวงพร อุไรวรรณ รอการตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงาน)
8 01846/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () ติดต่อทางราชการ ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี 2012 ตำบล ระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ประเทศไทย 10 สิงหาคม 2565 เวลา:14:00 น.-10 สิงหาคม 2565 เวลา:18:00 น. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป »