::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01461/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () จัดนิทรรศการ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ Kamphaeng Phet 6 Road, Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok, Thailand 09 กรกฎาคม 2563 เวลา:07:00 น.-09 กรกฎาคม 2563 เวลา:17:00 น. นางสาวพัทธนันท์ มาเจริญมหัทธโน รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
2 01460/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () จัดนิทรรศการ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ Kamphaeng Phet 6 Road, Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok, Thailand 09 กรกฎาคม 2563 เวลา:06:30 น.-09 กรกฎาคม 2563 เวลา:17:00 น. นางสาวพัทธนันท์ มาเจริญมหัทธโน รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
3 01456/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () จัดนิทรรศการโครงการยุทธศาสตร์ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนน กำแพงเพชร 6 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 08 กรกฎาคม 2563 เวลา:13:00 น.-08 กรกฎาคม 2563 เวลา:22:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
4 01455/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () รับส่งคณะกรรมการติดตามฯ มาประชุม หมู่บ้านมหาดไทย พุทธมณฑลสาย 2 16 กรกฎาคม 2563 เวลา:07:00 น.-16 กรกฎาคม 2563 เวลา:17:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
5 01454/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () รับส่งคณะกรรมการติดตามฯ มาประชุม บางกรวย นนทบุรี 16 กรกฎาคม 2563 เวลา:07:00 น.-16 กรกฎาคม 2563 เวลา:19:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
6 01453/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ไปต่อ 90 วัน นักศึกษาต่างชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 ตำบล สวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 13 กรกฎาคม 2563 เวลา:13:00 น.-13 กรกฎาคม 2563 เวลา:18:30 น. นางสาวณฤทัย เวียงวิเศษ รอการตรวจสอบ(หัวหน้ากองกลาง)
7 01447/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 14 กรกฎาคม 2563 เวลา:07:00 น.-17 กรกฎาคม 2563 เวลา:00:00 น. นางสาวอัญชลี เยาวราช รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
8 01442/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () บริการวิชาการ อบต.หน้าไม้ หมู่ที่ 3 Na Mai, Lat Lum Kaeo District, Pathum Thani, Thailand 08 กรกฎาคม 2563 เวลา:06:30 น.-08 กรกฎาคม 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)

หน้า: 1 2