::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 03041/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () บริการวิชาการ (ประชุมร่วมกับชุมชน) อบต. บ้านงิ้ว, 3309, ตำบล บ้านงิ้ว อำเภอสามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา:07:00 น.-30 พฤศจิกายน 2563 เวลา:16:00 น. นายภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รอการตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงาน)
2 03040/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () รับพุ่มดอกไม้ตลาดไท ตลาดไท ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา:15:00 น.-24 พฤศจิกายน 2563 เวลา:21:00 น. นายภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
3 03039/2020 รถกระบะIsuzu (ทะเบียน ก-7687  ปทุมธานี ) มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว () รับดอกไม้ตลาดไท ตลาดไท ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา:16:00 น.-25 พฤศจิกายน 2563 เวลา:02:00 น. นายภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
4 03038/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ () เพื่อเดินทางไปส่งวิทยากร ถนน สนามบินน้ำ Suan Yai, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi, Thailand 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา:17:00 น.-27 พฤศจิกายน 2563 เวลา:22:00 น. นางสาวเพชรกมล เพชรสุนทร รอการตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงาน)
5 03037/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ร่วมงานระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย แปลงนา ร้านดิไอรีน ตำบลบางปรอก 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา:08:40 น.-26 พฤศจิกายน 2563 เวลา:13:30 น. น.ส.การะเกด เทศมหา รอการตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงาน)
6 03036/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ () ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์โลจิสติกส์ในพื้นที่อีอีซี ครั้งที่ 1/2563 มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา:07:00 น.-26 พฤศจิกายน 2563 เวลา:18:00 น. นางสาวธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม รอการตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงาน)
7 03032/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () กิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 ของนักศึกษาภาษาไทย เขตตลิ่งชัน Bangkok, Thailand 22 ธันวาคม 2563 เวลา:07:00 น.-22 ธันวาคม 2563 เวลา:20:00 น. นางพิชญาณี เชิงคีรี ไชยะ รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
8 03031/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () กิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 ของนักศึกษาภาษาไทย เขตตลิ่งชัน Bangkok, Thailand 22 ธันวาคม 2563 เวลา:07:00 น.-22 ธันวาคม 2563 เวลา:20:00 น. นางพิชญาณี เชิงคีรี ไชยะ รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)

หน้า: 1 2