::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01833/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ไปดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษารหัส 63 มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ Tha Kasem, Mueang Sa Kaeo District, Sa Kaeo, Thailand 22 สิงหาคม 2563 เวลา:06:00 น.-22 สิงหาคม 2563 เวลา:18:30 น. นางสาวธนิศรา ทาสีเพชร รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
2 01832/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () นิเทศนักศึกษา จันทบุรี Thailand 17 สิงหาคม 2563 เวลา:06:30 น.-19 สิงหาคม 2563 เวลา:00:00 น. นายคมกฤษณ์ แสงเงิน รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
3 01827/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () นิเทศนักศึกษา ฟร์ามสุกรเข้าไม้แก้ว จังหวัดปราจีนบุรี 26 สิงหาคม 2563 เวลา:08:00 น.-26 สิงหาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวราชาวดี ยอดเศรณี รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
4 01825/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เพื่อรับส่งนักแสดงไปงานเปิดตลาดและเปิดศูนย์เรียนรู้ตำบลคลองห้า OTOP นวัตวิถีคลองห้า 04 กันยายน 2563 เวลา:08:00 น.-04 กันยายน 2563 เวลา:18:30 น. นายภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ รอการตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงาน)
5 01824/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เพื่อรับส่งผู้บริหารและคณาจารย์ไปงานเปิดตลาดและเปิดศูนย์เรียนรู้ตำบลคลองห้า OTOP นวัตวิถีคลองห้า 04 กันยายน 2563 เวลา:08:00 น.-04 กันยายน 2563 เวลา:19:30 น. นายภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ รอการตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงาน)
6 01823/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เพื่อรับส่งผู้บริหารและคณาจารย์ไปงานเปิดตลาดและเปิดศูนย์เรียนรู้ตำบลคลองห้า บ้านคลองห้า OTOP นวัตวิถี 1/1 หมู่2 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 12120 04 กันยายน 2563 เวลา:08:00 น.-04 กันยายน 2563 เวลา:19:30 น. นายภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ รอการตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงาน)
7 01821/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () รับส่งนักข่าวเพื่อไปงานเปิดตลาดและศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาของตำบลคลองห้า ฺBTS จตุจักร 04 กันยายน 2563 เวลา:06:30 น.-04 กันยายน 2563 เวลา:18:30 น. นายภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ รอการตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงาน)
8 01819/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ไปราชการที่ กพร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ถนน พิษณุโลก แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10 สิงหาคม 2563 เวลา:07:00 น.-10 สิงหาคม 2563 เวลา:16:00 น. นายชัชพงค์ มาเมือง รอการตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงาน)

หน้า: 1 2