::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01173/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () รับส่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สนามบินดอนเมือง 04 เมษายน 2566 เวลา:08:00 น.-05 เมษายน 2566 เวลา:21:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
2 01172/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () รับอาจารย์ที่สนามบิน Suvarnabhumi Airport (BKK), 999 หมู่ 1 Nong Prue, Bang Phli District, Samut Prakan, Thailand 28 เมษายน 2566 เวลา:17:00 น.-28 เมษายน 2566 เวลา:22:00 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ รอการตรวจสอบ(หัวหน้ากองกลาง)
3 01171/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เพื่อส่งอาจารย์ไปราชการต่างประเทศ Suvarnabhumi Airport (BKK), 999 หมู่ 1 Nong Prue, Bang Phli District, Samut Prakan, Thailand 27 เมษายน 2566 เวลา:04:00 น.-27 เมษายน 2566 เวลา:13:00 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ รอการตรวจสอบ(หัวหน้ากองกลาง)
4 01170/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เพื่อเดินทางไปส่งอาจารย์ต่างชาติที่สนามบิน Suvarnabhumi Airport (BKK), 999 หมู่ 1 Nong Prue, Bang Phli District, Samut Prakan, Thailand 06 เมษายน 2566 เวลา:06:00 น.-06 เมษายน 2566 เวลา:15:00 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ รอการตรวจสอบ(หัวหน้ากองกลาง)
5 01169/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เพื่อเดินไปเข้าร่วมงานครบรอบ 10ปี กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ โรงแรมนิกโกกรุงเทพ Thong Lo Road, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok, Thailand 21 เมษายน 2566 เวลา:14:00 น.-21 เมษายน 2566 เวลา:23:00 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ รอการตรวจสอบ(หัวหน้ากองกลาง)
6 01163/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ไปรับ-ส่งนักศึกษาที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางไปร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประเทศฟิลิปินส์ สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 999 หมู่ 1 Nong Prue, Bang Phli District, Samut Prakan, Thailand 23 เมษายน 2566 เวลา:16:00 น.-23 เมษายน 2566 เวลา:23:00 น. นางสาวนิตย์ เนี่ยงน้อย รอการตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงาน)
7 01157/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ประชุมการพัฒนาพื้นที่ตำบลบ้านกลึง วัดป้อมแก้ว ตำบล บ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 05 เมษายน 2566 เวลา:08:30 น.-05 เมษายน 2566 เวลา:18:00 น. นางสาวรวิธร ฐานัสสกุล รอการตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงาน)
8 01156/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ประชุมแนวทางการพัฒนาสวนบำบัดเด็กพิเศษ ตำบลช้างน้อย 03 เมษายน 2566 เวลา:08:00 น.-03 เมษายน 2566 เวลา:18:00 น. นางสาวรวิธร ฐานัสสกุล รอการตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงาน)

หน้า: 1 2