::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00171/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ชำระค่าโทรศัพท์เอไอเอส ชำระค่าโทรศัพท์โทรคมนาคมแห่งชาติ ชำระค่าน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา 27 มกราคม 2565 เวลา:09:00 น.-27 มกราคม 2565 เวลา:16:00 น. นางสาวพิมพ์พร วิวัฒน์พัฒนะ รอการตรวจสอบ(หัวหน้ากองกลาง)
2 00166/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ไปรับ ท่าน ศ.จำเนียร นันทดิลก สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 999 หมู่ 1 Nong Prue, Bang Phli District, Samut Prakan, Thailand 27 มกราคม 2565 เวลา:10:30 น.-27 มกราคม 2565 เวลา:18:30 น. นางรัชพร คุตตะสิงคี รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
3 03039/2020 รถกระบะIsuzu (ทะเบียน ก-7687  ปทุมธานี ) มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว () รับดอกไม้ตลาดไท ตลาดไท ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา:16:00 น.-25 พฤศจิกายน 2563 เวลา:02:00 น. นายภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
4 02024/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4669  ปทุมธานี ) มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว () พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ (ห้องสมุด) โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 30 สิงหาคม 2563 เวลา:08:30 น.-30 สิงหาคม 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวศิริวรรณ กำแพงพันธ์ รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
5 01886/2019 รถบรรทุกIsuzu (ทะเบียน 40-0759  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หมู่ที่ 9 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย 20 มิถุนายน 2562 เวลา:09:00 น.-20 มิถุนายน 2562 เวลา:17:00 น. นางสาววิษณีย์ ขุนสิงห์ รอการตรวจสอบ(หัวหน้ากองกลาง)
6 01885/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หมู่ที่ 9 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย 16 มิถุนายน 2562 เวลา:09:00 น.-16 มิถุนายน 2562 เวลา:17:00 น. นางสาววิษณีย์ ขุนสิงห์ รอการตรวจสอบ(หัวหน้ากองกลาง)
7 01884/2019 รถบรรทุกIsuzu (ทะเบียน 40-0759  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หมู่ที่ 9 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย 16 มิถุนายน 2562 เวลา:09:00 น.-16 มิถุนายน 2562 เวลา:17:00 น. นางสาววิษณีย์ ขุนสิงห์ รอการตรวจสอบ(หัวหน้ากองกลาง)

หน้า: 1