::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01008/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () สำหรับอาจารย์ และนักดนตรี งานVRU Show Case 2022 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต Phahonyothin Road, Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 22 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-23 มิถุนายน 2565 เวลา:02:00 น. นายวิษชญะ ศิลาน้อย รอการตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงาน)
2 01007/2022 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () รถของนักดนตรี การจัดแสดงผลงาน VRU Show Case 2022 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต Phahonyothin Road, Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 22 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-23 มิถุนายน 2565 เวลา:02:00 น. นายวิษชญะ ศิลาน้อย รอการตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงาน)
3 01004/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () รับส่งพระสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา หมู่ที่ 1 Lam Sai, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 04 มิถุนายน 2565 เวลา:06:30 น.-04 มิถุนายน 2565 เวลา:10:00 น. นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์ รอการตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงาน)
4 00996/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () พานักเรียนอบรมเชิงปฏิบัติการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 10 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-10 มิถุนายน 2565 เวลา:19:30 น. นายพัทธนันท์ เขียวยันต์ รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
5 00995/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร () พานักเรียนอบรมเชิงปฏิบัติการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 10 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-10 มิถุนายน 2565 เวลา:19:30 น. นายพัทธนันท์ เขียวยันต์ รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
6 00993/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () พานักเรียนอบรมเชิงปฏิบัติการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 09 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-09 มิถุนายน 2565 เวลา:19:30 น. นายพัทธนันท์ เขียวยันต์ รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
7 00992/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร () พานักเรียนอบรมเชิงปฏิบัติการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 09 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-09 มิถุนายน 2565 เวลา:19:30 น. นายพัทธนันท์ เขียวยันต์ รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
8 03039/2020 รถกระบะIsuzu (ทะเบียน ก-7687  ปทุมธานี ) มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว () รับดอกไม้ตลาดไท ตลาดไท ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา:16:00 น.-25 พฤศจิกายน 2563 เวลา:02:00 น. นายภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)

หน้า: 1 2