::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01886/2019 รถบรรทุกIsuzu (ทะเบียน 40-0759  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หมู่ที่ 9 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย 20 มิถุนายน 2562 เวลา:09:00 น.-20 มิถุนายน 2562 เวลา:17:00 น. นางสาววิษณีย์ ขุนสิงห์ รอการตรวจสอบ(หัวหน้ากองกลาง)
2 01885/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หมู่ที่ 9 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย 16 มิถุนายน 2562 เวลา:09:00 น.-16 มิถุนายน 2562 เวลา:17:00 น. นางสาววิษณีย์ ขุนสิงห์ รอการตรวจสอบ(หัวหน้ากองกลาง)
3 01884/2019 รถบรรทุกIsuzu (ทะเบียน 40-0759  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หมู่ที่ 9 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย 16 มิถุนายน 2562 เวลา:09:00 น.-16 มิถุนายน 2562 เวลา:17:00 น. นางสาววิษณีย์ ขุนสิงห์ รอการตรวจสอบ(หัวหน้ากองกลาง)

หน้า: 1