::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01605/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () สืบค้นข้อมูลประกอบการจัดทำหอเกียรติยศ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนน สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 04 มิถุนายน 2567 เวลา:09:00 น.-04 มิถุนายน 2567 เวลา:16:00 น. นายกฤตนันท์ ในจิต รอการตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงาน)
2 01604/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () โครงการศึกษาและพัฒนาระบบกลไกหนุนเสริมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร Sa Kaeo, Thailand 10 มิถุนายน 2567 เวลา:06:30 น.-11 มิถุนายน 2567 เวลา:20:00 น. นางสาวรุ่งอรุณ วณิชธนะชากร รอการตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงาน)
3 01600/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () รับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา 79 หมู่ที่ 1 ตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 26 มิถุนายน 2567 เวลา:07:30 น.-26 มิถุนายน 2567 เวลา:18:30 น. นางสาวมนฤดี ช่วงฉ่ำ รอการตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงาน)
4 01599/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () รับผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Soi Itsaraphap 15, Hiranruchi, Thon Buri, Bangkok, Thailand 26 มิถุนายน 2567 เวลา:05:30 น.-26 มิถุนายน 2567 เวลา:19:30 น. นางสาวมนฤดี ช่วงฉ่ำ รอการตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงาน)
5 01596/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร () ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการเรียนการสอน ตลาดไท Phahonyothin Road, Khlong Nueng, อำเภอ ลองหลวง Pathum Thani, Thailand 28 พฤษภาคม 2567 เวลา:09:00 น.-28 พฤษภาคม 2567 เวลา:15:00 น. นางกนิษฐา ศรีคุ้มวงษ์ รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
6 01583/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ () ซื้อเอกสารนักเรียนและส่งนักเรียนแข่งกีฬา เซียร์ รังสิต ถนน พหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี ประเทศไทย 27 พฤษภาคม 2567 เวลา:13:45 น.-27 พฤษภาคม 2567 เวลา:19:15 น. นายณัฐกูล แสนทวีสุข รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
7 02348/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () สร้างเครือข่ายกับโรงเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ถนน ป่าโทน ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 10 สิงหาคม 2566 เวลา:09:00 น.-10 สิงหาคม 2566 เวลา:19:00 น. นางสาวมณี บุญผาย รอการตรวจสอบ(หัวหน้ากองกลาง)
8 02347/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () สร้างเครือข่ายกับโรงเรียน โรงเรียนในสิงห์บุรี ประเทศไทย 09 สิงหาคม 2566 เวลา:09:00 น.-09 สิงหาคม 2566 เวลา:19:00 น. นางสาวมณี บุญผาย รอการตรวจสอบ(หัวหน้ากองกลาง)

หน้า: 1 2