::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 03059/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () แนะแนวการศึกษาต่อ ร ร บางปะหัน 1 หมู่ 1 ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 19 ธันวาคม 2565 เวลา:11:30 น.-19 ธันวาคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
2 03058/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ไปรับถึงที่บ้าน 08.40 น. มามหาลัย พาไปฉีดวัคซีน 12.30 น. ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร หมู่บ้านบุณฑรีก์​ คลองสอง Khlong Song, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 16 ธันวาคม 2565 เวลา:08:00 น.-16 ธันวาคม 2565 เวลา:18:00 น. น.ส.การะเกด เทศมหา รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
3 03054/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร) ครั้งที่ 3/2565 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 15 ธันวาคม 2565 เวลา:08:00 น.-15 ธันวาคม 2565 เวลา:20:00 น. นางสาวอาทูล คูณศรี รอการตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วยงาน)
4 03053/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () รับ-ส่ง ศ.ดร.สร้อยตระกูล อรรถมานะ (ถึงบ้านท่านเวลา 09.00 น.) บ้านเลขที่ 153 ซอยพิบูลวัฒนา 12 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 28 ธันวาคม 2565 เวลา:08:00 น.-28 ธันวาคม 2565 เวลา:18:00 น. นางรัชพร คุตตะสิงคี รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
5 03052/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () รับ-ส่ง ศ.ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ (ถึง ม.เกษมบัณฑิต เวลา 10.00 น.) ศูนย์พัฒนาศักยภาพชีวิตและการทำงาน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ๑๗๖๑ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ 28 ธันวาคม 2565 เวลา:09:00 น.-28 ธันวาคม 2565 เวลา:18:00 น. นางรัชพร คุตตะสิงคี รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
6 03051/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () รับ-ส่ง ศ.ดร.จรัญพัฒน์ (ถึงบ้านท่านเวลา 10.00 น.) 14 ซอยงามวงศ์วาน ซอย 27 แยก 6 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 28 ธันวาคม 2565 เวลา:09:00 น.-28 ธันวาคม 2565 เวลา:18:00 น. นางรัชพร คุตตะสิงคี รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
7 03050/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ร่วมประชุมวิชาการอธิการบดีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ngamwongwan Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 17 ธันวาคม 2565 เวลา:07:00 น.-17 ธันวาคม 2565 เวลา:18:00 น. น.ส.การะเกด เทศมหา รอการตรวจสอบ(ผู้ดูแลยานพาหนะ)
8 03037/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () พบพนักงานอนุญาโตตุลาการ ศาลอาญา Ratchadaphisek Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok, Thailand 08 ธันวาคม 2565 เวลา:12:30 น.-08 ธันวาคม 2565 เวลา:21:00 น. นายนิธิ กัลชาญพิเศษ รอการตรวจสอบ(หัวหน้ากองกลาง)

หน้า: 1 2