::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00379/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) แข่งขันทักษะวิชาการ Agri tech camp วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เลขที่ 146 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 02 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:07:00 น.-03 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:19:30 น. นางสาวศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ ยกเลิก
2 00371/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) จัดบูธ งานรับรององคมนตรี วัดศาลาแดงเหนือตำบล บ้านงิ้ว อำเภอสามโคก ปทุมธานี 25 มกราคม 2566 เวลา:10:00 น.-25 มกราคม 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 00369/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 29 มกราคม 2566 เวลา:12:00 น.-29 มกราคม 2566 เวลา:19:00 น. นายกฤตนันท์ ในจิต ยกเลิก
4 00366/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) บริการวิชาการ F&N Dairies (Thailand) Limited // Rojana Factory เอฟแอนด์เอ็นโรจนะ ตำบล อุทัย Utai, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 27 มกราคม 2566 เวลา:06:30 น.-27 มกราคม 2566 เวลา:20:00 น. นายภุมรินทร์ ทวิชศรี เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 00365/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ open house ตลาดไท Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 24 มกราคม 2566 เวลา:15:00 น.-24 มกราคม 2566 เวลา:20:00 น. นายอำพล เทศดี เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 00359/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) รับ-ส่ง Dr.Evi จากประเทศอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี 27 มกราคม 2566 เวลา:07:00 น.-27 มกราคม 2566 เวลา:19:30 น. นายอำพล เทศดี ยกเลิก
7 00356/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร () ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการเรียนการสอน แม็คโคร คลองหลวง ตำบล คลองสอง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี และ ตลาดไท ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 27 มกราคม 2566 เวลา:09:00 น.-27 มกราคม 2566 เวลา:15:00 น. นางสาวภาสุรี ฤทธิเลิศ ยกเลิก(ผู้จอง)
8 00352/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () ซื้อของประชาสัมพันธ์ แม็คโคร คลองหลวง ตำบล คลองสอง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 24 มกราคม 2566 เวลา:10:00 น.-24 มกราคม 2566 เวลา:17:00 น. นายศราวุฒิ โปนา ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 729 ถัดไป »