::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02944/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) จัดหาวัสดุของคณะ โลตัส นวนคร ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 25 กันยายน 2566 เวลา:10:00 น.-25 กันยายน 2566 เวลา:15:00 น. นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 02933/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) เพื่อไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตลาดไท, Thep Kunchon 2, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 25 กันยายน 2566 เวลา:13:00 น.-26 กันยายน 2566 เวลา:19:00 น. นางสาวจิรัญญา โชตยะกุล ยกเลิก
3 02914/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ซื้อวัสดุ ตลาดไท, เทพกุญชร 2 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 20 กันยายน 2566 เวลา:09:00 น.-20 กันยายน 2566 เวลา:14:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 02909/2023 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0947  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ตรวจเช็คสภาพรถ จ.ปทุมธานี ประเทศไทย 20 กันยายน 2566 เวลา:06:00 น.-20 กันยายน 2566 เวลา:19:00 น. นายก้องไพร หล้าสมบูรณ์ ยกเลิก(ผู้จอง)
5 02908/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อว การสร้างบุคลากรและเยาวชนต้นแบบ เพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางปัญญา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ถนน พระรามที่ 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 22 กันยายน 2566 เวลา:05:00 น.-22 กันยายน 2566 เวลา:19:30 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ ยกเลิก
6 02907/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อว การสร้างบุคลากรและเยาวชนต้นแบบ เพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางปัญญา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ถนน พระรามที่ 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 21 กันยายน 2566 เวลา:06:00 น.-21 กันยายน 2566 เวลา:19:30 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ ยกเลิก
7 02902/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) งานเกษียณอายุราชการ สวนอาหารลุงนวย หมู่ 1 ตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 20 กันยายน 2566 เวลา:16:30 น.-21 กันยายน 2566 เวลา:01:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร ยกเลิก
8 02900/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) งานเกษียณอายุราชการ สวนอาหารลุงนวย หมู่ 1 ตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 20 กันยายน 2566 เวลา:16:30 น.-21 กันยายน 2566 เวลา:01:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 822 ถัดไป »