::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01602/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) บริการวิชาการ ฟอร์จูนทาวน์ ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 30 พฤษภาคม 2566 เวลา:13:00 น.-30 พฤษภาคม 2566 เวลา:23:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ไม่อนุมัติ
2 01489/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) แข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Pratu Chai Sub-district, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 01 มิถุนายน 2566 เวลา:06:00 น.-02 มิถุนายน 2566 เวลา:01:00 น. นางมณฑา สืบจากศรี ไม่อนุมัติ
3 01488/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค4123  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุรเชษฎ์ โชติพงศ์พุฒิ(094-8983339) แข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Pratu Chai Sub-district, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 01 มิถุนายน 2566 เวลา:06:00 น.-02 มิถุนายน 2566 เวลา:01:00 น. นางมณฑา สืบจากศรี ไม่อนุมัติ
4 01384/2023 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0947  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายจิรายุทย์ ปรีจุ่น(0985520680) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการคณะ Best Western Plus Carapace Hotel Hua Hin หัวหิน 101 ตำบล หนองแก อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย 29 พฤษภาคม 2566 เวลา:06:30 น.-31 พฤษภาคม 2566 เวลา:23:00 น. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน ไม่อนุมัติ
5 01378/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) รับ-ส่งวิทยาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร” 1914 ซอยประชาราษฎร์46 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรีเขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10300 08 พฤษภาคม 2566 เวลา:07:00 น.-09 พฤษภาคม 2566 เวลา:19:30 น. นางสาวลภัสรดา จำนงมี ไม่อนุมัติ
6 01371/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) อบรม TQA อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ถนน เพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10 พฤษภาคม 2566 เวลา:06:30 น.-12 พฤษภาคม 2566 เวลา:19:30 น. นางสาวนัฐการต์ วิชกำจร ไม่อนุมัติ
7 01326/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครอง ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 26 เมษายน 2566 เวลา:09:00 น.-26 เมษายน 2566 เวลา:19:00 น. นางสาวญานิกา เกิดละเอียด ไม่อนุมัติ
8 01323/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) บริการวิชาการ ปทุมธานี-สามโคก-เสนา ตำบล สามโคก อำเภอสามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 26 เมษายน 2566 เวลา:08:00 น.-26 เมษายน 2566 เวลา:15:00 น. นายกฤตนันท์ ในจิต ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 101 ถัดไป »