::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01023/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายสุริยา ปัททุม(0834912784) รับนักศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการสร้งเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อ โรงแรมคันทารี อยุธยา 27 มีนาคม 2563 เวลา:14:00 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:19:00 น. นายธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ ไม่อนุมัติ
2 01017/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) รับนักศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์ โรงแรมแคนทารี อยุธยา 27 มีนาคม 2563 เวลา:14:00 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:22:00 น. นายกอบกุล จิตธำรงศสาสน์ ไม่อนุมัติ
3 01013/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) รับนักศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการสร้งเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อ โรงแรมแคนทารี อยุธยา 27 มีนาคม 2563 เวลา:14:00 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:19:00 น. นายธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ ไม่อนุมัติ
4 01006/2020 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกลาง(0895399087) เดินทางไปศึกษาดงูานแหล่งสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย 23 มีนาคม 2563 เวลา:07:00 น.-23 มีนาคม 2563 เวลา:21:30 น. นายมนตรี ชินสมบูรณ์ ไม่อนุมัติ
5 00942/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(097-056-3925) เพ้นท์ผนังหมู่บ้านป่างิ้ว โรงเรียนวัดป่างิ้ว ตำบล บ้านงิ้ว อำเภอสามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 23 มีนาคม 2563 เวลา:08:00 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:19:00 น. อ.ชยันต์ พลอาสา ไม่อนุมัติ
6 00882/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน จ.ชลบุรี 26 มีนาคม 2563 เวลา:06:00 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวอัณนภา สุขลิ้ม ไม่อนุมัติ
7 00764/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน วัดสระแก ลาดหลุมแก้ว 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:08:00 น.-21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:00 น. นางหทัยรัตน์ อ่วมน้อย ไม่อนุมัติ
8 00759/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ศึกษางานวิจัยร่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนน ทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย 04 มีนาคม 2563 เวลา:06:00 น.-06 มีนาคม 2563 เวลา:21:00 น. นายภุมรินทร์ ทวิชศรี ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 64 ถัดไป »