::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00957/2022 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกลาง(0895399087) พานักเรียนอบรมเชิงปฏิบัติการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 09 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-10 มิถุนายน 2565 เวลา:20:00 น. นายพัทธนันท์ เขียวยันต์ ไม่อนุมัติ
2 00947/2022 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกลาง(0895399087) ศึกษาดูงาน วิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม 23 พฤษภาคม 2565 เวลา:09:15 น.-23 พฤษภาคม 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวรวิธร ฐานัสสกุล ไม่อนุมัติ
3 00933/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) ลงพื้นที่วิจัย โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม แขวง บางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 26 พฤษภาคม 2565 เวลา:06:00 น.-26 พฤษภาคม 2565 เวลา:19:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
4 00926/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ลงพื้นที่วิจัย โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม แขวง บางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 26 พฤษภาคม 2565 เวลา:06:00 น.-26 พฤษภาคม 2565 เวลา:19:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
5 00879/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) อบรมนักพิธีการและศาสนพิธีกร ในวันที่ 30 - 31 พ.ค.65 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Thanon Chaeng Watthana, Anusawari, Bang Khen, Bangkok, Thailand 30 พฤษภาคม 2565 เวลา:07:00 น.-31 พฤษภาคม 2565 เวลา:21:00 น. นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์ ไม่อนุมัติ
6 00851/2022 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกลาง(0895399087) เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 เดอะมอลล์ บางกะปิ Lat Phrao Road, Khlong Chan, Bang Kapi District, Bangkok, Thailand 29 พฤษภาคม 2565 เวลา:06:30 น.-29 พฤษภาคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ ไม่อนุมัติ
7 00848/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) เพื่อไปกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติฯ ณ ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี และ ณ เคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง จังหวัดตราด 31 พฤษภาคม 2565 เวลา:06:00 น.-03 มิถุนายน 2565 เวลา:02:59 น. นางสมฤดี คัชมาตย์ ไม่อนุมัติ
8 00843/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) อบรมนักพิธีการและศาสนพิธีกร ในวันที่ 30 - 31 พ.ค.65 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Thanon Chaeng Watthana, Anusawari, Bang Khen, Bangkok, Thailand 30 พฤษภาคม 2565 เวลา:07:00 น.-31 พฤษภาคม 2565 เวลา:21:00 น. นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 81 ถัดไป »