::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01794/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ประชุมชี้เเจงงบประมาณ รัฐสภา เกียกกาย ถนนสามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 11 สิงหาคม 2563 เวลา:07:00 น.-11 สิงหาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวณัฎฐา ปั้นอยู่ ไม่อนุมัติ
2 01785/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) รับ-ส่ง วทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายการขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่อาจารย์ ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 18 สิงหาคม 2563 เวลา:07:00 น.-19 สิงหาคม 2563 เวลา:20:00 น. นางสาวพจมาน บุญทูล ไม่อนุมัติ
3 01769/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ประชุมชี้เเจงงบประมาณ รัฐสภา เกียกกาย ถนนสามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 11 สิงหาคม 2563 เวลา:07:00 น.-11 สิงหาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวณัฎฐา ปั้นอยู่ ไม่อนุมัติ
4 01761/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ประชุมชี้เเจงงบประมาณ รัฐสภา เกียกกาย ถนนสามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 17 สิงหาคม 2563 เวลา:07:00 น.-24 สิงหาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวณัฎฐา ปั้นอยู่ ไม่อนุมัติ
5 01760/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ประชุมชี้เเจงงบประมาณ รัฐสภา เกียกกาย ถนนสามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 11 สิงหาคม 2563 เวลา:07:00 น.-11 สิงหาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวณัฎฐา ปั้นอยู่ ไม่อนุมัติ
6 01664/2020 รถบรรทุกIsuzu (ทะเบียน 40-0759  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ขนวัสดุการเรียนการสอน เช่นต้นไม้ กระถาง ดินปลูก ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 30 กรกฎาคม 2563 เวลา:13:30 น.-30 กรกฎาคม 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวนูชรัฐ บาลลา ไม่อนุมัติ
7 01609/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ประชุมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการเเละแผนยุทธศาสตร์ สบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน 14 ปทุมธานี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา:09:00 น.-30 กรกฎาคม 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวณัฎฐา ปั้นอยู่ ไม่อนุมัติ
8 01438/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) ลงพื้นที่บริการวิชาการ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 15 กรกฎาคม 2563 เวลา:07:00 น.-15 กรกฎาคม 2563 เวลา:20:00 น. นางสาวนิรินธนา บุษปฤกษ์ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 65 ถัดไป »