::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02971/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) กรรมการติดตาม ประเมินมหาวิทยาลัย ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา:08:00 น.-30 พฤศจิกายน 2563 เวลา:19:30 น. นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ ไม่อนุมัติ
2 02956/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) กิจกรรมการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย ถนน กำแพงเพชร 6 Chatuchak, Bangkok, Thailand 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา:08:00 น.-25 พฤศจิกายน 2563 เวลา:19:00 น. อ.ชยันต์ พลอาสา ไม่อนุมัติ
3 02948/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 14 ธันวาคม 2563 เวลา:07:00 น.-16 ธันวาคม 2563 เวลา:22:30 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ ไม่อนุมัติ
4 02943/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ศึกษาดูงาน อว. และริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) ถนน ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา:15:00 น.-26 พฤศจิกายน 2563 เวลา:01:00 น. นายภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ไม่อนุมัติ
5 02942/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) ศึกษาดูงาน อว. และริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) ถนน ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา:15:00 น.-26 พฤศจิกายน 2563 เวลา:01:00 น. นายภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ไม่อนุมัติ
6 02941/2020 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกลาง(0895399087) จัดกิจกรรม โรงเรียนบ้านซับน้อย 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา:06:00 น.-22 พฤศจิกายน 2563 เวลา:23:30 น. นายชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ ไม่อนุมัติ
7 02938/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) รับ-ส่ง อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ สอนนักศึกษา ส.-อา. มหาวิทยาลัยฯ สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ Tha Kasem, Mueang Sa Kaeo District, Sa Kaeo, Thailand 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา:06:00 น.-15 พฤศจิกายน 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ไม่อนุมัติ
8 02831/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน Petchkasem Road, Cha-am, Cha-am District, Phetchaburi, Thailand 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา:06:30 น.-27 พฤศจิกายน 2563 เวลา:20:00 น. อ.รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 72 ถัดไป »