::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01592/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) แสดงดนตรี ** หมายเหตุ จองรถมินิบัส ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย Din Daeng, Bangkok, Thailand 31 พฤษภาคม 2567 เวลา:07:00 น.-31 พฤษภาคม 2567 เวลา:21:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ไม่อนุมัติ
2 01460/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ตำบล ศรีราชา Si Racha District, Chon Buri, Thailand 29 พฤษภาคม 2567 เวลา:07:00 น.-31 พฤษภาคม 2567 เวลา:22:00 น. นางสาวธิดา โยธากุล ไม่อนุมัติ
3 01374/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) รับ ส่งคณะกรรมการ วิทยากร สวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 08 พฤษภาคม 2567 เวลา:06:30 น.-08 พฤษภาคม 2567 เวลา:21:00 น. นางสาวมนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ไม่อนุมัติ
4 01372/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 6 สถานบัน มหาวิทยาลัยรังสิต ถนน พหลโยธิน ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 26 พฤษภาคม 2567 เวลา:06:00 น.-26 พฤษภาคม 2567 เวลา:21:00 น. นายชัยวัฒน์ สายแวว ไม่อนุมัติ
5 01358/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) เพื่อลงชุมชน กลุ่มกระเป๋าผ้าปางสีดา อำเภอเมือง จ.สระแก้ว เพื่อพัฒนากลุ่มสินค้า OTOP ประจำปี 2567 อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตำบล ท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว ประเทศไทย 10 พฤษภาคม 2567 เวลา:06:00 น.-10 พฤษภาคม 2567 เวลา:19:00 น. นายวีระศักดิ์ ศรีลารัตน์ ไม่อนุมัติ
6 01337/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) เข้าร่วมประชุมจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนน ปทุม-สามโคก ตำบล บางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 29 เมษายน 2567 เวลา:12:30 น.-29 เมษายน 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ ไม่อนุมัติ
7 01328/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 6 สถานบัน มหาวิทยาลัยรังสิต ถนน พหลโยธิน ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 25 พฤษภาคม 2567 เวลา:06:00 น.-26 พฤษภาคม 2567 เวลา:21:00 น. นายชัยวัฒน์ สายแวว ไม่อนุมัติ
8 01326/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 6 สถานบัน มหาวิทยาลัยรังสิต ถนน พหลโยธิน ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 25 พฤษภาคม 2567 เวลา:06:00 น.-26 พฤษภาคม 2567 เวลา:21:00 น. นายชัยวัฒน์ สายแวว ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 124 ถัดไป »