::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00412/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ บิดา ผศ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์ และน.ส.วิภาดา ตันติเอกรัตน์ วัดนาวง ซอย นาวงพัฒนา 1 ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี Pathum Thani, Thailand 31 มกราคม 2566 เวลา:12:30 น.-31 มกราคม 2566 เวลา:19:30 น. นางสาวพิณวดี จีระดิษฐ์ อนุมัติ
2 00411/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดา ผศ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์ และน.ส.วิภาดา ตันติเอกรัตน์ วัดนาวง ซอย นาวงพัฒนา 1 ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี Pathum Thani, Thailand 28 มกราคม 2566 เวลา:17:00 น.-28 มกราคม 2566 เวลา:23:00 น. นางสาวพิณวดี จีระดิษฐ์ อนุมัติ
3 00408/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการสอน แม็คโคร สาขาคลองหลวง. 39 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 02 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:09:00 น.-02 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:15:12 น. นางสาวศิริพร นามเทศ อนุมัติ
4 00407/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ศึกษาดูงาน อ.ส.ค. Thanon Mittraphap, Mittraphap, Muak Lek District, Saraburi, Thailand 30 มกราคม 2566 เวลา:07:30 น.-30 มกราคม 2566 เวลา:19:30 น. นางศรีน้อย ชุ่มคำ อนุมัติ
5 00406/2023 รถตู้Hyundai (ทะเบียน นค-5354  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายศักยาลักษณ์ ถาวรสินธุ์(0812902514) รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี และรศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ร่วมงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี อําเภอ, Narai Maharach Road, Thale Chup Son, เมือง, Lopburi, Thailand 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:07:00 น.-17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:19:00 น. นางสุภวรรณ วรรณสอน อนุมัติ
6 00405/2023 รถตู้Hyundai (ทะเบียน นค-5354  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายศักยาลักษณ์ ถาวรสินธุ์(0812902514) รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี และรศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ร่วมงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี อําเภอ, Narai Maharach Road, Thale Chup Son, เมือง, Lopburi, Thailand 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:07:00 น.-16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:19:30 น. นางสุภวรรณ วรรณสอน อนุมัติ
7 00404/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) แข่งขันทักษะวิชาการ Agri tech camp วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เลขที่ 146 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 03 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:05:30 น.-03 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ อนุมัติ
8 00402/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค4124  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สานุ บุญนุช(0904751738) เข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, จังหวัดลพบุรี 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:07:00 น.-16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 1165 ถัดไป »