::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 03035/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) ศึกษาดูงาน สุโขทัย Thailand 08 ธันวาคม 2563 เวลา:07:00 น.-10 ธันวาคม 2563 เวลา:23:00 น. นางสาวศิริพร ตุ้มสุข อนุมัติ
2 03034/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) สัมมนาผู้นำนักศึกษาเครือข่าย มรภ.พระนครศรีอยุธยา ตำบล ประตูชัย อำเภอท่าเ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 18 ธันวาคม 2563 เวลา:08:00 น.-18 ธันวาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ อนุมัติ
3 03033/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) สัมมนาผู้นำนักศึกษาเครือข่าย มรภ.พระนครศรีอยุธยา ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 19 ธันวาคม 2563 เวลา:08:00 น.-19 ธันวาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ อนุมัติ
4 03030/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ และ ประชุม ทปสท. ครั้งที่ 2/2563 ATM ธนาคารกรุงไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ถนน เทพกระษัตรี ตำบล รัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย 22 ธันวาคม 2563 เวลา:06:00 น.-27 ธันวาคม 2563 เวลา:00:00 น. นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ อนุมัติ
5 03027/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายสุริยา ปัททุม(0834912784) เพื่อเดินทางไปรับวิทยากร ถนน สนามบินน้ำ Suan Yai, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi, Thailand 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา:07:00 น.-27 พฤศจิกายน 2563 เวลา:12:00 น. นางสาวเพชรกมล เพชรสุนทร อนุมัติ
6 03026/2020 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกลาง(0895399087) เข้าตรวจเช็คสภาพรถ ปทุมธานี ประเทศไทย 01 ธันวาคม 2563 เวลา:06:00 น.-01 ธันวาคม 2563 เวลา:13:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ
7 03025/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอานนท์ วงศ์จันทะ(0927615916) เข้าตรวจเช็คสภาพรถ ปทุมธานี ประเทศไทย 01 ธันวาคม 2563 เวลา:06:00 น.-01 ธันวาคม 2563 เวลา:13:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ
8 03024/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) อ.นพรัตน์ อ.วิภาวี และคณะ ไปร่วมงานพิธีรดน้ำศพ และร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ ผศ.ดร.สมสมัย แข่งขัน วัดภคีนีนารถ เชิงสะพานซังฮี้ ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา:14:00 น.-23 พฤศจิกายน 2563 เวลา:23:00 น. นางสุภวรรณ วรรณสอน อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 662 ถัดไป »