::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00170/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) ลา ปทุมธานี ประเทศไทย 28 มกราคม 2565 เวลา:06:00 น.-30 มกราคม 2565 เวลา:19:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ
2 00169/2022 รถตู้Hyundai (ทะเบียน นค-5354  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายศักยาลักษณ์ ถาวรสินธุ์(0812902514) ท่านรองนฤมลไปฉีดวัคซีน รพ.ซีจีเอช สายไหม รพ.ซีจีเอช สายไหม 25 มกราคม 2565 เวลา:08:30 น.-25 มกราคม 2565 เวลา:14:00 น. น.ส.การะเกด เทศมหา อนุมัติ
3 00168/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) เข้าร่วมเสวนางาน U2T พระนครศรีอยุธยา : รากแก้วหยั่งรากลึก ผนึกกำลังเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ U Thong Road, Tha Wasukri, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 26 มกราคม 2565 เวลา:12:30 น.-26 มกราคม 2565 เวลา:20:00 น. นางสาวปรียาภา เมืองนก อนุมัติ
4 00167/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) จ่ายค่าขยะ เทศบาลเมืองท่าโขลง ถนนสีขาว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 24 มกราคม 2565 เวลา:09:30 น.-24 มกราคม 2565 เวลา:14:00 น. นายอัษฐพล ประดับเพชร อนุมัติ
5 00165/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว (ค้าง 1คืน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 27 มกราคม 2565 เวลา:08:00 น.-29 มกราคม 2565 เวลา:19:00 น. น.ส.การะเกด เทศมหา อนุมัติ
6 00164/2022 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกลาง(0895399087) ลา ปทุมธานี ประเทศไทย 26 มกราคม 2565 เวลา:06:00 น.-26 มกราคม 2565 เวลา:19:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ
7 00163/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอานนท์ วงศ์จันทะ(0927615916) ลา ปทุมธานี ประเทศไทย 26 มกราคม 2565 เวลา:06:00 น.-28 มกราคม 2565 เวลา:19:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ
8 00162/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ไปซื้อทะเบียนนักเรียน ปพ.1 และ ปพ.2 ศึกษาภัณฑ์ พาณิชย์ในเซียร์รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี ประเทศไทย 26 มกราคม 2565 เวลา:10:00 น.-26 มกราคม 2565 เวลา:17:00 น. นางสาวบุษกร นาคสังข์ อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 881 ถัดไป »