::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01010/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) ดำเนินกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ฯ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25 มิถุนายน 2565 เวลา:09:00 น.-25 มิถุนายน 2565 เวลา:20:00 น. นางดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ อนุมัติ
2 01009/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) ดำเนินกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ฯ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.บ้านเกาะ อ.บางไทย จ.พระนครศรีอยุธยา 24 มิถุนายน 2565 เวลา:09:00 น.-24 มิถุนายน 2565 เวลา:20:00 น. นางดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ อนุมัติ
3 01006/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) จัดทำโครงการยกระดับรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า Khlong Ha, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 08 มิถุนายน 2565 เวลา:08:00 น.-08 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวปรียาภา เมืองนก อนุมัติ
4 01005/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) จัดทำโครงการยกระดับรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า Khlong Ha, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 31 พฤษภาคม 2565 เวลา:07:30 น.-31 พฤษภาคม 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวปรียาภา เมืองนก อนุมัติ
5 01003/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) ลงพื้นที่ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP จังหวัดสระแก้ว ตำบล บ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว ประเทศไทย 09 มิถุนายน 2565 เวลา:08:00 น.-09 มิถุนายน 2565 เวลา:20:00 น. นางสาวจุรีมาศ ดีอำมาตย์ อนุมัติ
6 01001/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการเรียนการสอน 39/268 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 06 มิถุนายน 2565 เวลา:13:00 น.-06 มิถุนายน 2565 เวลา:19:30 น. นางสาววัฒนี บุญวิทยา อนุมัติ
7 01000/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) นิเทศนักศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) Khlong 5, Khlong Luang, Pathum Thani 07 มิถุนายน 2565 เวลา:08:00 น.-07 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวสุภณิดา พัฒธร อนุมัติ
8 00999/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี ตำบล คลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 02 มิถุนายน 2565 เวลา:06:00 น.-04 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 955 ถัดไป »