::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01609/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) เพื่อไปรับนักศึกษาต่างชาติที่สนามบินดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) Vibhavadi Rangsit Road, Sanambin, Don Mueang, Bangkok, Thailand 28 พฤษภาคม 2566 เวลา:15:30 น.-28 พฤษภาคม 2566 เวลา:19:30 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ อนุมัติ
2 01608/2023 รถบรรทุกIsuzu (ทะเบียน 40-0759  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) รับน้ำดื่มจากบริษัทสิงห์ บจก. วรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง Phibun Songkhram Road, Suan Yai, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi, Thailand 06 มิถุนายน 2566 เวลา:09:00 น.-06 มิถุนายน 2566 เวลา:17:00 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ อนุมัติ
3 01607/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ลา ปทุมธานี ประเทศไทย 02 มิถุนายน 2566 เวลา:06:00 น.-02 มิถุนายน 2566 เวลา:19:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ
4 01606/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) รับผู้บริหาร ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 27 พฤษภาคม 2566 เวลา:20:30 น.-28 พฤษภาคม 2566 เวลา:01:00 น. นางสาวอาทูล คูณศรี อนุมัติ
5 01605/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) รับผู้บริหาร ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 27 พฤษภาคม 2566 เวลา:20:00 น.-28 พฤษภาคม 2566 เวลา:02:00 น. นางสาวอาทูล คูณศรี อนุมัติ
6 01604/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) โครงการวิจัย ศึกษาและพัฒนาระบบกลไกหนุนเสริมการจัดการเรียนรู้ ฐานสมรรถนะเชิงรุกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สระแก้ว ประเทศไทย 23 มิถุนายน 2566 เวลา:05:30 น.-23 มิถุนายน 2566 เวลา:22:00 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข อนุมัติ
7 01603/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) ส่งโคมประทีปและเทียนวิสาขบูชา พระบรมมหาราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 02 มิถุนายน 2566 เวลา:10:00 น.-02 มิถุนายน 2566 เวลา:18:00 น. นายกฤตนันท์ ในจิต อนุมัติ
8 01598/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์กรุงเทพ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา:09:00 น.-29 พฤษภาคม 2566 เวลา:19:00 น. นางสาวณัฐธิกาญจ์ ลุกลาม อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 1258 ถัดไป »