::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01452/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) บริการวิชาการ อบต.หน้าไม้ หมู่ที่ 3 Na Mai, Lat Lum Kaeo District, Pathum Thani, Thailand 08 กรกฎาคม 2563 เวลา:06:30 น.-08 กรกฎาคม 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล อนุมัติ
2 01451/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายรุ่งโรจน์ รักธรรม(0657077893) ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี Thailand 08 กรกฎาคม 2563 เวลา:07:00 น.-08 กรกฎาคม 2563 เวลา:20:00 น. นายชูศักดิ์ ขันธชาติ อนุมัติ
3 01449/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ซอย แบริ่ง 13 Bang Na, Bangkok, Thailand 08 กรกฎาคม 2563 เวลา:12:00 น.-08 กรกฎาคม 2563 เวลา:19:30 น. นายชูศักดิ์ ขันธชาติ อนุมัติ
4 01446/2020 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(097-056-3925) บริการวิชาการ อบต.หน้าไม้ หมู่ที่ 3 Na Mai, Lat Lum Kaeo District, Pathum Thani, Thailand 08 กรกฎาคม 2563 เวลา:06:30 น.-08 กรกฎาคม 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล อนุมัติ
5 01445/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) รับ-ส่ง ท่าน ศ.ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ ถึงม. เกษมบัณฑิต วลา 12.00 น. ศูนย์พัฒนาศักยภาพชีวิตและการทำงาน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ๑๗๖๑ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา:08:30 น.-22 กรกฎาคม 2563 เวลา:20:30 น. นางรัชพร คุตตะสิงคี อนุมัติ
6 01444/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) รับ-ส่ง ท่าน ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา ถึงบ้านท่านเวลา 11.00 น. บ้านเลขที่ 4/1686 หมู่บ้านสหกรณ์ ซอย 50 ถนนเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 22 กรกฎาคม 2563 เวลา:08:30 น.-22 กรกฎาคม 2563 เวลา:20:30 น. นางรัชพร คุตตะสิงคี อนุมัติ
7 01443/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) รับส่ง ศ.ดร.สร้อยตระกูล อรรถมานะ ถึงบ้านท่านเวลา 10.30 น. บ้านเลขที่ 153 ซอยพิบูลวัฒนา 12 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 22 กรกฎาคม 2563 เวลา:08:30 น.-22 กรกฎาคม 2563 เวลา:20:30 น. นางรัชพร คุตตะสิงคี อนุมัติ
8 01441/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี ประเทศไทย 02 กรกฎาคม 2563 เวลา:06:00 น.-02 กรกฎาคม 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 518 ถัดไป »