::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02951/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค4124  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สานุ บุญนุช(0904751738) นำส่งเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. รอบที่ 2 ประจำปี 2566 ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่อาคาร 2 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 26 กันยายน 2566 เวลา:09:30 น.-26 กันยายน 2566 เวลา:19:30 น. นายชัยวัฒน์ สายแวว อนุมัติ
2 02947/2023 รถตู้Hyundai (ทะเบียน นค-5354  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายศักยาลักษณ์ ถาวรสินธุ์(0812902514) รับรองภิศักดิ์ที่อู่ซ่อมรถ เทศบาลนครรังสิต Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 25 กันยายน 2566 เวลา:12:00 น.-25 กันยายน 2566 เวลา:18:00 น. น.ส.การะเกด เทศมหา อนุมัติ
3 02946/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตลาดไทย Khlong Song, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 26 กันยายน 2566 เวลา:08:30 น.-26 กันยายน 2566 เวลา:19:00 น. นายองอาจ ทับบุรี อนุมัติ
4 02934/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) เพื่ออาจารย์ต่างชาติไปต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 28 กันยายน 2566 เวลา:09:00 น.-28 กันยายน 2566 เวลา:19:30 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ อนุมัติ
5 02930/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) นำส่งใบเสร็จ โรงพยาบาลปทุมธานี ถนน ปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว Bang Prok, อำเภอ เมืองปทุมธานี Pathum Thani, Thailand 25 กันยายน 2566 เวลา:09:00 น.-25 กันยายน 2566 เวลา:17:00 น. นายอนันต์ อารี อนุมัติ
6 02929/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ซื้อของงานเกษียณอายุราชการ ตลาดไท, เทพกุญชร 2 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 22 กันยายน 2566 เวลา:09:00 น.-22 กันยายน 2566 เวลา:16:00 น. นายไพศาล แสงจันทร์ อนุมัติ
7 02928/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) ไปร่วมงานศพ บิดา ผศ.จิระศักดิ์ สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย 24 กันยายน 2566 เวลา:06:00 น.-25 กันยายน 2566 เวลา:23:00 น. นายกฤตนันท์ ในจิต อนุมัติ
8 02927/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ถนน พาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 22 กันยายน 2566 เวลา:09:00 น.-22 กันยายน 2566 เวลา:18:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 1370 ถัดไป »