::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01834/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) คืนชุดการแสดง อยุธยา ตำบล ประตูชัย อำเภอท่าเ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 13 สิงหาคม 2563 เวลา:12:00 น.-13 สิงหาคม 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ อนุมัติ
2 01830/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4123  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) นิเทศนักศึกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี Kok Toom, Mueang Lop Buri District, Lopburi, Thailand 25 สิงหาคม 2563 เวลา:07:30 น.-25 สิงหาคม 2563 เวลา:19:30 น. นายธนกร วังสว่าง อนุมัติ
3 01829/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สุธิพงษ์ คงสมบูรณ์(0922969019) ส่งเอกสารต่อสัญญาจ้าง สะพานใหม่, สถานีรถไฟหัวลำโพง, บางกอกใหญ่ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 11 สิงหาคม 2563 เวลา:08:30 น.-11 สิงหาคม 2563 เวลา:19:30 น. นายจักรี อินทำ อนุมัติ
4 01828/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ประชุุมร่วมกับเครือข่าย สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง (คลองห้า) 14/1 หมู่ 11, ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 12110 13 สิงหาคม 2563 เวลา:08:30 น.-13 สิงหาคม 2563 เวลา:19:00 น. นายชูศักดิ์ ขันธชาติ อนุมัติ
5 01826/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายสุทัศน์ แย้มพลอย(0659921434) เพื่อไปรับรูป อยุธยา ตำบล ประตูชัย อำเภอท่าเ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 10 สิงหาคม 2563 เวลา:11:00 น.-10 สิงหาคม 2563 เวลา:16:00 น. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน อนุมัติ
6 01820/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(098-3230433) เพื่อนิเทศนักศึกษา ณ บริษัท ซีพี รีเทลลิ้ง จำกัด และร้านพิซซ่า เดอะคอมปานี สาขาตลาดรังสิต ริษัท ซีพี รีเทลลิ้ง จำกัด และร้านพิซซ่า เดอะคอมปานี สาขาตลาดรังสิต 20 สิงหาคม 2563 เวลา:08:30 น.-20 สิงหาคม 2563 เวลา:18:00 น. นางสาวจุรีมาศ ดีอำมาตย์ อนุมัติ
7 01818/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) รับส่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมสภาฯครั้งที่ 9/2563 กรุงเทพมหานคร 03 กันยายน 2563 เวลา:10:00 น.-03 กันยายน 2563 เวลา:20:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
8 01817/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) รับส่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมสภาฯครั้งที่ 9/2563 ลาดพร้าว ซอยโชคชัย 4 กรุงเทพมหานคร 03 กันยายน 2563 เวลา:10:00 น.-03 กันยายน 2563 เวลา:20:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 553 ถัดไป »