::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02404/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) เข้าตรวจเช็คสภาพรถ ปทุมธานี ประเทศไทย 10 ตุลาคม 2565 เวลา:06:00 น.-10 ตุลาคม 2565 เวลา:15:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ
2 02403/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เข้าตรวจเช็คสภาพรถ ปทุมธานี ประเทศไทย 10 ตุลาคม 2565 เวลา:06:00 น.-10 ตุลาคม 2565 เวลา:15:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ
3 02402/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) เข้าตรวจเช็คสภาพรถ ปทุมธานี ประเทศไทย 10 ตุลาคม 2565 เวลา:06:00 น.-10 ตุลาคม 2565 เวลา:15:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ
4 02401/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) เข้าตรวจเช็คสภาพรถ ปทุมธานี ประเทศไทย 10 ตุลาคม 2565 เวลา:06:00 น.-10 ตุลาคม 2565 เวลา:15:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ
5 02399/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) เข้าตรวจเช็คสภาพรถ ปทุมธานี ประเทศไทย 10 ตุลาคม 2565 เวลา:06:00 น.-10 ตุลาคม 2565 เวลา:15:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ
6 02398/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) ประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Pratu Chai Sub-district, อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Thailand 01 พฤศจิกายน 2565 เวลา:08:00 น.-01 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ อนุมัติ
7 02397/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) ประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Pratu Chai Sub-district, อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Thailand 31 ตุลาคม 2565 เวลา:07:30 น.-01 พฤศจิกายน 2565 เวลา:00:00 น. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ อนุมัติ
8 02392/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) เข้าตรวจเช็คสภาพรถ ปทุมธานี ประเทศไทย 13 ตุลาคม 2565 เวลา:06:00 น.-13 ตุลาคม 2565 เวลา:15:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 1062 ถัดไป »