::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01207/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ชี้แจงกรณีฟ้องคดีศาลปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 28 พฤษภาคม 2563 เวลา:11:00 น.-28 พฤษภาคม 2563 เวลา:20:00 น. นางสาวสุธิดา เจริญศักดิ์ อนุมัติ
2 01206/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4123  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ตลาดไท 26 พฤษภาคม 2563 เวลา:13:00 น.-26 พฤษภาคม 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวภาสุรี ฤทธิเลิศ อนุมัติ
3 01205/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายรุ่งโรจน์ รักธรรม(0657077893) รับพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี Rangsit, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 27 พฤษภาคม 2563 เวลา:09:00 น.-27 พฤษภาคม 2563 เวลา:15:00 น. น.ส.เพ็ญศิริ ไพจิตร อนุมัติ
4 01204/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) ส่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ดอนเมือง 26 พฤษภาคม 2563 เวลา:06:30 น.-26 พฤษภาคม 2563 เวลา:11:30 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
5 01203/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง Toyota ประตูน้ำพระอินทร์ สาขา วังน้อย Phahonyothin Road, Lam Sai, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 26 พฤษภาคม 2563 เวลา:08:00 น.-26 พฤษภาคม 2563 เวลา:18:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร อนุมัติ
6 01202/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายรุ่งโรจน์ รักธรรม(0657077893) เพื่อพานักศึกษาต่างชาติไปต่อวีซ่า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 17 มิถุนายน 2563 เวลา:09:00 น.-17 มิถุนายน 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ อนุมัติ
7 01201/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สุธิพงษ์ คงสมบูรณ์(0922969019) พาอาจารย์ต่างชาติไปต่อเอกสารวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 11 มิถุนายน 2563 เวลา:09:30 น.-11 มิถุนายน 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ อนุมัติ
8 01200/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอานนท์ วงศ์จันทะ(0927615916) ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการโครางการศาสตร์พระราชา ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 26 พฤษภาคม 2563 เวลา:10:00 น.-26 พฤษภาคม 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวรวิธร ฐานัสสกุล อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 499 ถัดไป »