::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00095/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) สนามกีฬาภายในจังหวัดปทุมธานี โรงเรียน near ซอย สายปัญญารังสิต Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 17 กรกฎาคม 2561 เวลา:12:00 น.-17 กรกฎาคม 2561 เวลา:14:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ อนุมัติ
2 00092/2018 รถกระบะIsuzu (ทะเบียน ก-7687  ปทุมธานี ) มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว นายอนุชาติ อินสุ่ม(061-4987213) ไปราชการ เข้าอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนเเม่บทวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 16 กรกฎาคม 2561 เวลา:05:30 น.-16 กรกฎาคม 2561 เวลา:21:00 น. นางสาวปวัสนันท์ ธงทองทิพย์ อนุมัติ
3 00082/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ไปซื้อของจัดสัมนา โลตัสนวนคร Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 18 กรกฎาคม 2561 เวลา:10:00 น.-18 กรกฎาคม 2561 เวลา:13:00 น. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม อนุมัติ
4 00080/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) เดินทางไปจัดกิจกรรมโครงครูพี่เลี้ยงฯ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม Ban Len, Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 19 กรกฎาคม 2561 เวลา:08:00 น.-19 กรกฎาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวกนกวรรณ ปานสุขสาร อนุมัติ
5 00077/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) บริการวิชาการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน :“กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาไทยและการจัดกิจกรรมเสริมสร้างด้านการอ่านออกเขียนได้”รหัส 01-10-10-001 โรงเรียนวัดลาดทราย 17 กรกฎาคม 2561 เวลา:08:30 น.-17 กรกฎาคม 2561 เวลา:17:30 น. นางสาวมณฑา วิริยางกูร อนุมัติ
6 00070/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) โครงการ sea teacher สนามบินดอนเมือง อาคารจอดรถผู้โดยสารระหว่างประเทศ Sanambin, Don Mueang, Bangkok, Thailand 31 กรกฎาคม 2561 เวลา:06:00 น.-31 กรกฎาคม 2561 เวลา:21:00 น. นางสาวอรัญญา มุดและ อนุมัติ
7 00051/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) เชิญมาเป็นวิทยากร วัดละหาร ถนน บางกรวย - ไทรน้อย ตำบล บางบัวทอง อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี ประเทศไทย 08 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-08 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นายกิตติภัค สุดสะกรี อนุมัติ
8 00038/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4123  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ศึกษาดูงานและทำแผนปฏิบัติราชการนอกสถานที่ ชมจันท์ อะราวเดอะเวิลด์ Bang Chan, Khlung District, จันทบุรี Thailand 12 กรกฎาคม 2561 เวลา:07:00 น.-13 กรกฎาคม 2561 เวลา:19:00 น. นายคมกฤษณ์ แสงเงิน อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ถัดไป »