::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00217/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) เดินทางไปจัดกิจกรรมบริการวิชาการ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ Khlong Ha, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 06 สิงหาคม 2561 เวลา:07:30 น.-06 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นายประพรรธน์ พละชีวะ อนุมัติ
2 00216/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) เดินทางไปจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ร.ร.วัดคุณหญิงส้มจีน 03 สิงหาคม 2561 เวลา:07:30 น.-03 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นายประพรรธน์ พละชีวะ อนุมัติ
3 00214/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเดชา โนนทะเสน(0623414488) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี Thailand 15 สิงหาคม 2561 เวลา:06:00 น.-15 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ อนุมัติ
4 00213/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเดชา โนนทะเสน(0623414488) จัดนิทรรศการ เซ็นทรัลเวิร์ล Ratchaprasong Road, Pathum Wan, Bangkok, Thailand 08 สิงหาคม 2561 เวลา:08:00 น.-13 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวกัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถ อนุมัติ
5 00212/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเดชา โนนทะเสน(0623414488) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี Thailand 07 สิงหาคม 2561 เวลา:06:00 น.-07 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ อนุมัติ
6 00211/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเดชา โนนทะเสน(0623414488) รับพระสงฆ์ ปทุมธานี Thailand 06 สิงหาคม 2561 เวลา:08:30 น.-06 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางนันทิกานต์ บุตรบาล อนุมัติ
7 00210/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเดชา โนนทะเสน(0623414488) ไปประชุมสัมมนา กทม Thailand 03 สิงหาคม 2561 เวลา:06:00 น.-03 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ อนุมัติ
8 00208/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี Thailand 02 มกราคม 2562 เวลา:06:00 น.-02 มกราคม 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 ... 879 881 ถัดไป »