::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00052/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ไปจัดการแข่งขันสะเต็มศึกษา ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง) ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง Din Daeng, กรุงเทพมหานคร Thailand 23 กรกฎาคม 2561 เวลา:08:00 น.-24 กรกฎาคม 2561 เวลา:17:00 น. นายเทิดศักดิ์ อินทโชติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 00050/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว Bang Bumru, Bang Phlat, Bangkok, Thailand 19 กรกฎาคม 2561 เวลา:07:00 น.-19 กรกฎาคม 2561 เวลา:22:00 น. นางสาวประทุม พรรณปัญญา เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 00049/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการบูรณาการถ่ายทอดนวัตกรรมจากการเรียนการสอนสู่ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย Chi Nam Rai, In Buri District, Sing Buri, Thailand 13 กรกฎาคม 2561 เวลา:07:00 น.-13 กรกฎาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางนริศรา เงินยวง เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 00048/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ () การประชุมสัมมนาวิชาการ โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถ.พระราม3 แขวง บางโคล่ เขต บางโคล่ Bangkok, Thailand 23 กรกฎาคม 2561 เวลา:07:00 น.-23 กรกฎาคม 2561 เวลา:16:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ยกเลิก
5 00047/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) รับ-ส่ง ประธานกรรมการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตรการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Soi Itsaraphap 15, Hiranruchi, Thon Buri, Bangkok, Thailand 31 กรกฎาคม 2561 เวลา:07:00 น.-31 กรกฎาคม 2561 เวลา:14:00 น. นางสาวชนินทร สวณภักดี เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 00046/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ () แข่งกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนสามโคก Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 10 กรกฎาคม 2561 เวลา:09:00 น.-13 กรกฎาคม 2561 เวลา:16:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ยกเลิก
7 00045/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) ซื้อของในโครงการ รังสิต Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 17 กรกฎาคม 2561 เวลา:09:30 น.-17 กรกฎาคม 2561 เวลา:12:00 น. นางสาววันเพ็ญ อินวอ เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 00044/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุเทพ แย้มพลอย(0863964525) เพื่อทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมด้านศิลปประดิษฐ์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 17 กรกฎาคม 2561 เวลา:06:00 น.-17 กรกฎาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 ถัดไป »