::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00344/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) รับพระวิทยากร วัดละหาร Bang Kruai - Sai Noi Road, Bang Bua Thong, Bang Bua Thong District, Nonthaburi, Thailand 05 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-05 สิงหาคม 2561 เวลา:15:00 น. นางปิยะวรรณ ขุนทอง ไม่อนุมัติ
2 00164/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ส่งเอกสารการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รัฐสภา Dusit, Bangkok, Thailand 24 กรกฎาคม 2561 เวลา:10:00 น.-24 กรกฎาคม 2561 เวลา:13:00 น. นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์ ไม่อนุมัติ
3 00159/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซอย ป่าโทน 19 ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 24 กรกฎาคม 2561 เวลา:08:00 น.-24 กรกฎาคม 2561 เวลา:15:00 น. นางสาวอัญชัญ ยุติธรรม ไม่อนุมัติ
4 00155/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) หลักสูตรนิติศาสตร์พานักศึกษาไปร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซอย ป่าโทน 19 ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 24 กรกฎาคม 2561 เวลา:08:00 น.-24 กรกฎาคม 2561 เวลา:15:00 น. นางสาวอัญชัญ ยุติธรรม ไม่อนุมัติ
5 00153/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) กิจกรรม BBL เทศบาลนครรังสิต Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 05 สิงหาคม 2561 เวลา:07:30 น.-05 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ไม่อนุมัติ
6 00121/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายสุขสิต ผ่องผึ้ง(0927797174) รับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ ลานจอดรถ วัดลานบุญ Lat Krabang, Bangkok, Thailand 31 กรกฎาคม 2561 เวลา:06:30 น.-31 กรกฎาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวบุษบา แฝงสาเคน ไม่อนุมัติ
7 00072/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) แข่งกีฬา ร.ร.สายปัญญารังสิต 16 กรกฎาคม 2561 เวลา:12:30 น.-16 กรกฎาคม 2561 เวลา:15:30 น. นายณัฐกูล แสนทวีสุข ไม่อนุมัติ
8 00024/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำนักศึกษาต้นแบบ โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ บ้านท่าด่าน Hin Tung, อำเภอ เมืองนครนายก Nakhon Nayok, Thailand 31 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-02 กันยายน 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 » ถัดไป