::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00975/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) บริการวิชาการ สมุทรสาคร ประเทศไทย 17 มีนาคม 2566 เวลา:12:00 น.-18 มีนาคม 2566 เวลา:00:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ไม่อนุมัติ
2 00965/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ลงพื้นที่โครงการ REINVENTING วัด near วัดสง่างาม Kok Kaeo Burapha, Bang Sai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 14 มีนาคม 2566 เวลา:08:30 น.-14 มีนาคม 2566 เวลา:19:30 น. นายวิศรุต ขวัญคุ้ม ไม่อนุมัติ
3 00921/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ส่งนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม Khlong Yai, Khlong Yai District, Trat, Thailand และ ท่าเรือแหลมศอก 12 มีนาคม 2566 เวลา:06:00 น.-14 มีนาคม 2566 เวลา:01:00 น. นางสาววิลินดา พงศ์ธราธิก ไม่อนุมัติ
4 00869/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) บริการวิชาการ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตำบล คลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 03 มีนาคม 2566 เวลา:15:00 น.-03 มีนาคม 2566 เวลา:23:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ไม่อนุมัติ
5 00832/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) นำนักเรียนค่ายครูรักษ์ถิ่นศึกษาดูงานโรงเรียนและชุมชนในตำบลศาลาครุ Wat Pathum Nayok School, Sala Khru, Nong Suea District, Pathum Thani, Thailand 08 มีนาคม 2566 เวลา:12:00 น.-08 มีนาคม 2566 เวลา:21:00 น. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ไม่อนุมัติ
6 00831/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) นำนักเรียนค่ายครูรักษ์ถิ่นศึกษาดูงานโรงเรียนวัดปทุมนายกและชุมชนในตำบลศาลาครุ Wat Pathum Nayok School, Sala Khru, Nong Suea District, Pathum Thani, Thailand 08 มีนาคม 2566 เวลา:12:00 น.-08 มีนาคม 2566 เวลา:21:00 น. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ไม่อนุมัติ
7 00799/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ไปส่งนักเรียนที่มาเข้าค่ายมรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม Khlong Yai, Khlong Yai District, Trat, Thailandและท่าเรือแหลมศอก 12 มีนาคม 2566 เวลา:06:00 น.-13 มีนาคม 2566 เวลา:22:00 น. นางสาวศุภมัย พรหมแก้ว ไม่อนุมัติ
8 00794/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) นำศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการบริจาคก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ฯ (ประสานคุณวราภรณ์) ศาลากลาง near ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร Sukhaphiban Alley, Mahachai, Mueang Samut Sakhon District, จังหวัด สมุทรสาคร Thailand 16 มีนาคม 2566 เวลา:13:00 น.-18 มีนาคม 2566 เวลา:00:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 100 ถัดไป »