::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00056/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ () แข่งกีฬา ร.ร.สายปัญญารังสิต 16 กรกฎาคม 2561 เวลา:12:30 น.-16 กรกฎาคม 2561 เวลา:15:30 น. นายณัฐกูล แสนทวีสุข ยกเลิก
2 00055/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ใช้ในโครงการบริการวิชาการ อ.คลองหาด สระแก้ว ประเทศไทย 18 กรกฎาคม 2561 เวลา:12:00 น.-18 กรกฎาคม 2561 เวลา:18:00 น. นายเทิดศักดิ์ อินทโชติ ยกเลิก
3 00054/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ใช้ในโครงการบริการวิชาการ อ.ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย 17 กรกฎาคม 2561 เวลา:07:00 น.-17 กรกฎาคม 2561 เวลา:18:00 น. นายเทิดศักดิ์ อินทโชติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 00053/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ใช้ในโครงการบริการวิชาการ อ.คลองหาด สระแก้ว ประเทศไทย 16 กรกฎาคม 2561 เวลา:06:00 น.-16 กรกฎาคม 2561 เวลา:18:00 น. นายเทิดศักดิ์ อินทโชติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 00052/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ไปจัดการแข่งขันสะเต็มศึกษา ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง) ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง Din Daeng, กรุงเทพมหานคร Thailand 23 กรกฎาคม 2561 เวลา:08:00 น.-24 กรกฎาคม 2561 เวลา:17:00 น. นายเทิดศักดิ์ อินทโชติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 00050/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว Bang Bumru, Bang Phlat, Bangkok, Thailand 19 กรกฎาคม 2561 เวลา:07:00 น.-19 กรกฎาคม 2561 เวลา:22:00 น. นางสาวประทุม พรรณปัญญา เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 00049/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการบูรณาการถ่ายทอดนวัตกรรมจากการเรียนการสอนสู่ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย Chi Nam Rai, In Buri District, Sing Buri, Thailand 13 กรกฎาคม 2561 เวลา:07:00 น.-13 กรกฎาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางนริศรา เงินยวง เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 00048/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ () การประชุมสัมมนาวิชาการ โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถ.พระราม3 แขวง บางโคล่ เขต บางโคล่ Bangkok, Thailand 23 กรกฎาคม 2561 เวลา:07:00 น.-23 กรกฎาคม 2561 เวลา:16:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 ถัดไป »