::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01763/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ไปร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพบิดา ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ วัดหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย 16 มิถุนายน 2567 เวลา:08:00 น.-17 มิถุนายน 2567 เวลา:01:00 น. นางสุภวรรณ วรรณสอน ยกเลิก
2 01757/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ส่งเอกสารที่ไปรษณีย์ ไปรษณีย์ไทย สาขาประตูน้ำพระอินทร์ ถนน พหลโยธิน ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 14 มิถุนายน 2567 เวลา:09:00 น.-14 มิถุนายน 2567 เวลา:14:11 น. นางอารีย์ ทิพรส ยกเลิก
3 01756/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ส่งไปรษณีย์ ไปรษณีย์ไทย สาขาประตูน้ำพระอินทร์ ถนน พหลโยธิน ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 13 มิถุนายน 2567 เวลา:09:20 น.-13 มิถุนายน 2567 เวลา:14:00 น. นางอารีย์ ทิพรส เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 01744/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) นำเอกสารส่งกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง Rama VI Road, Phaya Thai, Bangkok, Thailand 13 มิถุนายน 2567 เวลา:09:00 น.-13 มิถุนายน 2567 เวลา:16:00 น. นางสาวอุษา วิลาวรรณ์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 01739/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ บิดา ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ วัดหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 16 มิถุนายน 2567 เวลา:10:00 น.-17 มิถุนายน 2567 เวลา:01:30 น. นางสาวพิณวดี จีระดิษฐ์ ยกเลิก
6 01737/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดา ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ วัดหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 15 มิถุนายน 2567 เวลา:13:00 น.-16 มิถุนายน 2567 เวลา:02:58 น. นางสาวพิณวดี จีระดิษฐ์ ยกเลิก
7 01731/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ () ส่งขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 26 มิถุนายน 2567 เวลา:12:30 น.-26 มิถุนายน 2567 เวลา:18:00 น. นางรัตนา สีดี ยกเลิก(ผู้จอง)
8 01719/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) รับ-ส่ง วิทยกร อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 10 มิถุนายน 2567 เวลา:17:00 น.-10 มิถุนายน 2567 เวลา:23:00 น. นายชูศักดิ์ ขันธชาติ ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 912 ถัดไป »