::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02071/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () พานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ค่ายพักแรมกองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน หมู่ 1 Sattahip, Sattahip District, Chon Buri, Thailand 10 มกราคม 2562 เวลา:06:30 น.-12 มกราคม 2562 เวลา:18:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ยกเลิก
2 02070/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ () พานักเรียนเข้าค่าย ลูกเสือ เนตรนารี ค่ายพักแรมกองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน หมู่ 1 Sattahip, Sattahip District, Chon Buri, Thailand 10 มกราคม 2562 เวลา:06:30 น.-12 มกราคม 2562 เวลา:18:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ยกเลิก
3 02069/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) สำรวจสถานที่เพื่อจัดกิจกรมค่ายลูกเสือ ม.3 สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 24 ธันวาคม 2561 เวลา:07:30 น.-24 ธันวาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ยกเลิก
4 02068/2018 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(0803244806) ซื้อของสำนักงาน ตลาดไท 19 ธันวาคม 2561 เวลา:06:00 น.-19 ธันวาคม 2561 เวลา:09:00 น. นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 02067/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) จัดเตรียมงานรับเสด็จ จัดเตรียมงานรับเสด็จโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 03 มกราคม 2562 เวลา:06:00 น.-05 มกราคม 2562 เวลา:18:00 น. นางสาวรัตติกาล มีเกาะ ยกเลิก
6 02066/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) เตรียมงานเพื่อรับเสด็จ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 20 ธันวาคม 2561 เวลา:06:00 น.-20 ธันวาคม 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวรัตติกาล มีเกาะ ยกเลิก
7 02064/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ประชุมทุนเอราวัณ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร Lat Ya Road, Khlong San, Bangkok, Thailand 20 ธันวาคม 2561 เวลา:12:00 น.-20 ธันวาคม 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ยกเลิก
8 02062/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ประชุมเรื่องระเบียบพระราชบัญญัติงบประมาณ 2563 สำนักงบประมาณ ถนน พระรามที่ 6 ซอย 30 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 20 ธันวาคม 2561 เวลา:07:00 น.-20 ธันวาคม 2561 เวลา:16:00 น. นายแทนคุณ วงค์ษร เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 ... 786 912 ถัดไป »