::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00010/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ลงพื้นที่สำรวจบริบทและจัดทำฐานข้อมูลของโครงการฯ ครั้งที่1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่2 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 07 มกราคม 2562 เวลา:05:00 น.-08 มกราคม 2562 เวลา:18:00 น. นางสาวธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 00007/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) สำรวจบริบทและจัดทำฐานข้อมูลชุมชนนวนครหน้าเมือง ชุมชนนวนครหน้าเมือง จ.ปทุมธานี 13 มกราคม 2562 เวลา:08:45 น.-13 มกราคม 2562 เวลา:17:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 00006/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุเทพ แย้มพลอย(0863964525) สำรวจบริบทและจัดทำฐานข้อมูลชุมชนนวนครหน้าเมือง ชุมชนนวนครหน้าเมือง จ.ปทุมธานี 13 มกราคม 2562 เวลา:08:45 น.-13 มกราคม 2562 เวลา:17:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 02137/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () สำรวจบริบทและจัดทำฐานข้อมูลชุมชนนวนครหน้าเมือง ชุมชนนวนครหน้าเมือง จ.ปทุมธานี 13 มกราคม 2562 เวลา:08:45 น.-13 มกราคม 2562 เวลา:17:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ยกเลิก
5 02136/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () นำส่งเอกสารคืนวัดท่าไม้ วัดท่าไม้ ตำบล ท่าไม้ อำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ประเทศไทย 03 มกราคม 2562 เวลา:09:00 น.-03 มกราคม 2562 เวลา:15:00 น. นายภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ยกเลิก
6 02133/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) ศึกษาดูงาน บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด 19 มกราคม 2562 เวลา:06:00 น.-19 มกราคม 2562 เวลา:18:30 น. นายณัฐพงค์ จันจุฬา เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 02132/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ศึกษาดูงาน บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด 19 มกราคม 2562 เวลา:06:00 น.-19 มกราคม 2562 เวลา:18:30 น. นายณัฐพงค์ จันจุฬา เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 02131/2018 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(0803244806) ร่วมงานวันเด็กโรงเรียนไร่สามสี ต.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 14 มกราคม 2562 เวลา:06:00 น.-14 มกราคม 2562 เวลา:18:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 ... 781 912 ถัดไป »