::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01600/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) รับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา 79 หมู่ที่ 1 ตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 26 มิถุนายน 2567 เวลา:07:30 น.-26 มิถุนายน 2567 เวลา:18:30 น. นางสาวมนฤดี ช่วงฉ่ำ อนุมัติ
2 01599/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายสุทัศน์ แย้มพลอย(0659921434) รับผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Soi Itsaraphap 15, Hiranruchi, Thon Buri, Bangkok, Thailand 26 มิถุนายน 2567 เวลา:05:30 น.-26 มิถุนายน 2567 เวลา:19:30 น. นางสาวมนฤดี ช่วงฉ่ำ อนุมัติ
3 01598/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) ส่งข้อมูลกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 31 พฤษภาคม 2567 เวลา:08:30 น.-31 พฤษภาคม 2567 เวลา:19:00 น. น.ส.อัญชลี อินทพันธ์ อนุมัติ
4 01597/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุเทพ แย้มพลอย(0863964525) ประชุมสัมมนา ชลบุรี Thailand 27 พฤษภาคม 2567 เวลา:11:00 น.-27 พฤษภาคม 2567 เวลา:21:00 น. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ อนุมัติ
5 01595/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายสุขสิต ผ่องผึ้ง(0927797174) แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 15 มิถุนายน 2567 เวลา:07:00 น.-15 มิถุนายน 2567 เวลา:21:00 น. นางสาวภาสุรี ฤทธิเลิศ อนุมัติ
6 01594/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายสุขสิต ผ่องผึ้ง(0927797174) ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการเรียนการสอน ตลาดไท Phahonyothin Road, Khlong Nueng, อำเภอ ลองหลวง Pathum Thani, Thailand 27 พฤษภาคม 2567 เวลา:12:00 น.-27 พฤษภาคม 2567 เวลา:19:30 น. นางสาวศิริพร นามเทศ อนุมัติ
7 01593/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายสุขสิต ผ่องผึ้ง(0927797174) ประชุม/สัมมนา โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา 204 ถ. รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 10 มิถุนายน 2567 เวลา:07:00 น.-10 มิถุนายน 2567 เวลา:21:00 น. นางสาววัฒนี บุญวิทยา อนุมัติ
8 01590/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) ดำเนินกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกลไก BCG Economy Model เพื่อจัดทำผลงานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการตามโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG Economy Model ณ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 21 มิถุนายน 2567 เวลา:07:00 น.-21 มิถุนายน 2567 เวลา:20:00 น. นางสาวประทุม พรรณปัญญา อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 23 1601 ถัดไป »