::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01636/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) เพื่อนำนักเรียนเข้าอบรมและแข่งขันเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการสะเต็มศึกษาด้านหุ่นยนต์ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, ถนนพหลโ ยธิน ต.คลองหนึ่ง, อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 10 มิถุนายน 2567 เวลา:06:00 น.-10 มิถุนายน 2567 เวลา:21:00 น. นายรุ่งเรือง พิมเพราะ อนุมัติ
2 01635/2024 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายสุทัศน์ แย้มพลอย(0659921434) ขนอุปกรณ์ดนตรี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย Din Daeng, Bangkok, Thailand 01 มิถุนายน 2567 เวลา:11:00 น.-01 มิถุนายน 2567 เวลา:17:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา อนุมัติ
3 01633/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) เข้าพบพนักงานไต่สวน สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถนน นนทบุรี ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี ประเทศไทย 05 มิถุนายน 2567 เวลา:07:00 น.-05 มิถุนายน 2567 เวลา:20:00 น. นางสาวญานิกา เกิดละเอียด อนุมัติ
4 01632/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) นำผู้บริหารไปถวายพระพร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 12 มิถุนายน 2567 เวลา:08:00 น.-12 มิถุนายน 2567 เวลา:15:00 น. นางสาววิษณีย์ ขุนสิงห์ อนุมัติ
5 01631/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) นำผู้บริหารไปถวายพระพร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 12 มิถุนายน 2567 เวลา:08:00 น.-12 มิถุนายน 2567 เวลา:15:00 น. นางสาววิษณีย์ ขุนสิงห์ อนุมัติ
6 01630/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) บริการวิชาการจัดโครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชน soft power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หนองเสือ Pathum Thani, Thailand 05 มิถุนายน 2567 เวลา:07:30 น.-05 มิถุนายน 2567 เวลา:18:00 น. นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์ อนุมัติ
7 01628/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เข้าพบพนักงานไต่สวน สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถนน นนทบุรี ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี ประเทศไทย 06 มิถุนายน 2567 เวลา:11:00 น.-06 มิถุนายน 2567 เวลา:20:00 น. นางสาวญานิกา เกิดละเอียด อนุมัติ
8 01627/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) สอบiPSLE 2024 Siam Singapore International School, and ถนน พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 25 มิถุนายน 2567 เวลา:06:00 น.-25 มิถุนายน 2567 เวลา:19:30 น. นายประเสริฐ เจริญสุข อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 19 1601 ถัดไป »