::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01610/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) นำเอกสารให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม กรุงเทพมหานคร 29 พฤษภาคม 2567 เวลา:11:00 น.-29 พฤษภาคม 2567 เวลา:17:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
2 01609/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค4123  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุรเชษฎ์ โชติพงศ์พุฒิ(094-8983339) ส่งนศ.ที่รพ.สามโคก โรงพยาบาลสามโคก ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 31 พฤษภาคม 2567 เวลา:08:30 น.-31 พฤษภาคม 2567 เวลา:19:00 น. นายอนันต์ อารี อนุมัติ
3 01608/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) รับเอกสารวิชาการ แผนจัดการเรียน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 28 พฤษภาคม 2567 เวลา:11:00 น.-28 พฤษภาคม 2567 เวลา:18:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ อนุมัติ
4 01607/2024 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) ส่งเอกสารขอความอนุเคราะห์สนับสนุน สถานีวิทยุกระจายเสียง วัฒนธรรม (DDTV, CFM 88.75 Mhz, BC NEWS) Wat Duang Khae Alley, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok, Thailand 28 พฤษภาคม 2567 เวลา:09:00 น.-28 พฤษภาคม 2567 เวลา:15:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา อนุมัติ
5 01606/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ต่อวีซ่านักศึกษา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 28 พฤษภาคม 2567 เวลา:13:30 น.-28 พฤษภาคม 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวณฤทัย เวียงวิเศษ อนุมัติ
6 01605/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายสุทัศน์ แย้มพลอย(0659921434) สืบค้นข้อมูลประกอบการจัดทำหอเกียรติยศ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนน สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 04 มิถุนายน 2567 เวลา:09:00 น.-04 มิถุนายน 2567 เวลา:16:00 น. นายกฤตนันท์ ในจิต อนุมัติ
7 01603/2024 รถตู้Hyundai (ทะเบียน นค-5354  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายกิตติศักดิ์ มั่นศรีจันทร์(0835325332) รับรองอรสา ที่บ้าน ซอย พหลโยธิน 37 Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 28 พฤษภาคม 2567 เวลา:06:00 น.-28 พฤษภาคม 2567 เวลา:20:00 น. นายชัชพงค์ มาเมือง อนุมัติ
8 01602/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ส่งเอกสาร ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนน ปทุม-สามโคก Bang Prok, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 28 พฤษภาคม 2567 เวลา:09:00 น.-28 พฤษภาคม 2567 เวลา:15:00 น. นางสาวสุภัทรา ไตรภูมิ อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22 1601 ถัดไป »