::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01626/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ฟังการชี้แจงการสอบiPSLE 2024 Siam Singapore International School, and ถนน พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 07 มิถุนายน 2567 เวลา:07:00 น.-07 มิถุนายน 2567 เวลา:19:30 น. นายประเสริฐ เจริญสุข อนุมัติ
2 01625/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค4124  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สานุ บุญนุช(0904751738) รับผลิตภัณฑ์ จากผู้สนับสนุน เมเจอรัชโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 31 พฤษภาคม 2567 เวลา:10:00 น.-31 พฤษภาคม 2567 เวลา:18:00 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ อนุมัติ
3 01624/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ซื้อของจัดสวัสดิการคณะ โลตัส นวนคร Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 07 มิถุนายน 2567 เวลา:10:00 น.-07 มิถุนายน 2567 เวลา:17:00 น. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม อนุมัติ
4 01623/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุเทพ แย้มพลอย(0863964525) ลงพื้นที่จัดอบรม กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี และถ่ายทอดองค์ความรู้ (ทับทิมสยาม ผลิตภัณฑ์ ครีมสครับผิวจากพืชสมุนไพร) ตำบล คลองไก่เถื่อน Khlong Hat District, Sa Kaeo, Thailand 20 มิถุนายน 2567 เวลา:06:00 น.-21 มิถุนายน 2567 เวลา:21:00 น. นางนริศรา เงินยวง อนุมัติ
5 01622/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุเทพ แย้มพลอย(0863964525) เตรียมสถานที่เปิดศูนย์ สร้างชุมชนต้นแบบดิจิทัล ณ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดปทุมธานี วัดชัยสิทธาวาส ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 06 มิถุนายน 2567 เวลา:08:00 น.-06 มิถุนายน 2567 เวลา:20:00 น. นางสาวรัตติกาล มีเกาะ อนุมัติ
6 01621/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) ผอ.กองพัฒนานักศึกษาประชุมแทนรองอธิการบดี ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 30 พฤษภาคม 2567 เวลา:13:00 น.-30 พฤษภาคม 2567 เวลา:19:00 น. น.ส.การะเกด เทศมหา อนุมัติ
7 01620/2024 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) บริการวิชาการ THE STREET RATCHADA, ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 30 พฤษภาคม 2567 เวลา:10:00 น.-30 พฤษภาคม 2567 เวลา:20:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา อนุมัติ
8 01619/2024 รถตู้Hyundai (ทะเบียน นค-5354  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายกิตติศักดิ์ มั่นศรีจันทร์(0835325332) ดูคอนเสิร์ตการกุศล VRU WIND SYMPHONY CHARITY CONCERT 2024 หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา:16:30 น.-01 มิถุนายน 2567 เวลา:01:00 น. นางสาวอาทูล คูณศรี อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 20 1601 ถัดไป »